Afspraken maken

Grenzen voor kinderen zijn geen hindernissen

 

Zie grenzen eerder als een veilig kader waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben behoefte aan grenzen, regels en discipline, want zo weten ze wat van hen verwacht wordt. Soms denken ouders dat het hanteren van grenzen de relatie met hun kind zal verslechteren of dat het afbreuk doet aan de liefde voor hun kind. Het tegendeel is waar. Een kind dat geen grenzen kent is vaak verward, bang en onzeker.

Niet gemakkelijk!

Soms hebben ouders wel een beeld van de gewenste huisregels , maar vinden ze het moeilijk om ze door te voeren. Ze weten niet hoe te reageren of zijn onzeker over hun ouderlijke vaardigheden.

 

Hoe maak je goede afspraken met je kind?

Op één lijn

Zorg ervoor dat jullie als ouders dezelfde aanpak hanteren. Bespreek eventuele meningsverschillen niet in het bijzijn van de kinderen. Sta dus - wat betreft de huisregels - op één lijn staat. Het is belangrijk dat beide ouders hetzelfde gedrag prijzen of bestraffen.

Heldere regels en niet te veel

Stel duidelijke regels op voor belangrijke zaken, maar verspil geen tijd aan ontelbare regels over details. Je kan ze niet allemaal consequent hanteren, waardoor je het gevoel krijgt te falen. Vind een goed evenwicht in het aantal regels. Te weinig regels zorgt voor chaos, te veel regels zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen uiten en de wereld ontdekken.

👉 Volg ons op Instagram voor tips of stel er je opvoedingsvraag aan Steven

Zeg wat je doet, en doe wat je zegt

 

Een regel is pas een regel als er ook consequentie is voor het niet volgen van de regel. Pas de regels eerlijk en consequent toe. De regels gelden voor alle kinderen in het gezin onder alle omstandigheden op dezelfde manier. Bijvoorbeeld: als het oudste kind op de leeftijd van 12 iets langer mag opblijven, mag het jongste dat ook vanaf die leeftijd.

 

Betrek me

 

Betrek je kinderen in de mate van het mogelijke bij het opstellen van regels, vooral oudere kinderen. Op die manier kan je al op voorhand een compromis sluiten, wat de haalbaarheid van een afspraak verhoogt. Let wel: kinderen mogen hun mening zeggen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders. Vanaf twaalf jaar kan je kinderen betrekken bij het opstellen van huisregels. Ze mogen hun mening geven en discussiëren, maar de beslissing blijft bij de ouder. Zorg dat je kinderen de afspraken begrijpen. Stel vragen om na te gaan of ze weten wat ze in een bepaalde situatie moeten doen.

 

Positief blijven!

 

Formuleer de regels op een positieve manier. Zorg dat kinderen weten wat ze wel moeten doen in plaats van wat ze niet mogen doen. Bijvoorbeeld: “Niet liegen” wordt “Eerlijk zijn” en “Niet roepen” wordt “Rustig praten”. Aanmoedigen en complimenteren wanneer kinderen zich houden aan de regels is vaak al voldoende. Geef ook zelf het goede voorbeeld.

👉 Volg ons op Facebook

FIJN DAT JE

BIJ ONS BENT

  • Facebook Social Icon

ZITDAZO VZW

ONS TEAM

ONDERNEMINGSNUMMER 0538 794 814

IBAN BE82 0017 0619 8068
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACTEER ONS