Niet zoals drugs & sigaretten?

Ouders van pubers hopen dat hun kind nooit in aanraking komt met drugs. Ook het roken van sigaretten blijkt een bezorgdheid die vele ouders delen. Als het over alcohol gaat, ligt dit toch wat anders. In tegenstelling tot drugs en sigaretten drinken kinderen vaak voor de eerste maal alcohol in familieverband. Er vindt een feestje plaats waarbij ze ook een klein glaasje champagne krijgen of ‘eens mogen proeven’ van het pintje van papa.

 

Cijfers

Uit onderzoek blijkt bijna 1 op 5 kinderen jongeren dan 12 al alcohol heeft gedronken. Daarna gaat het in stijgende lijn. Sinds de wet in 2009 werd gewijzigd en duidelijke leeftijdsgrenzen aanstipte voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren, neemt het alcoholgebruik bij tieners jonger dan 16 jaar af.

In ontwikkeling

Jongeren – in volle ontwikkeling - zijn gevoeliger voor de effecten van alcohol. Ze worden sneller dronken en blijven dat ook langer. Overmatig alcoholgebruik kan een grote invloed uitoefenen op het gedrag van jongeren, maar ook op de hormonenhuishouding, leer- en geheugenprestaties en seksuele ontwikkeling.

Ouders hebben invloed

Onderzoek leert dat ouders meer invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen dan ze zelf denken. Tot 15 jaar hebben ouders globaal genomen meer invloed dan leeftijdsgenoten.

alcohol

ontvang opvoedingstips

Praat

Hoewel het legaal en sociaal aanvaard is, is het belangrijk om jongeren op een correcte manier te leren omgaan met alcohol. Praat daarom over de feiten van alcoholgebruik. Wees eerlijk als je het thema aansnijdt. Enkel horrorverhalen vertellen komt niet geloofwaardig over.

Geef het goede voorbeeld

Kinderen leren van hun ouders, dus ga zelf op een verantwoorde manier met alcohol om. Dit wil niet zeggen dat je zelf geen glas mag drinken. Overdrijf niet, en zéker niet in het bijzijn van je kind. Geef het goede voorbeeld.

Maak afspraken

Hanteer duidelijke grenzen voor je puber. In principe mag een jongere pas alcohol nuttigen vanaf 16 jaar. Geef ook gevolg wanneer de jongere zich niet aan deze afspraken houdt. Stel op tijd regels, kinderen starten vaak al met experimenteren vanaf de leeftijd van 11 jaar. Leg uit waarom je afspraken maakt.

 

Maak je kind weerbaar

 

Stimuleer de eigenwaarde en veerkracht. Op deze manier zijn ze minder vatbaar voor groepsdruk en hebben ze minder nood aan alcohol om hun zelfbeeld op te krikken of zich beter in hun vel te voelen. Leer ze ‘neen’ zeggen wanneer ze dit willen.

 

Geef je kind vertrouwen

 

Je kan hen niet steeds controleren. Ga er niet van uit dat je puber onverantwoord met alcohol zal omgaan. Bespreek het alcoholbeleid van de school, of de visie van de jeugdbeweging rond het thema.
 

Blijf betrokken en aanspreekbaar

 

Een goede relatie tussen ouder(s) en kind zorgt ervoor dat kinderen zich beter in hun vel voelen en minder aan ‘middelenmisbruik’ gaan doen.
 

Praat erover met andere ouders

 

‘Maar iederéén mag het!’: klopt vaak niet. Betrek professionelen indien nodig: huisarts, schoolteam, leerlingenbegeleider of het CLB.

FIJN DAT JE

BIJ ONS BENT

  • Facebook Social Icon

ZITDAZO VZW

ONS TEAM

ONDERNEMINGSNUMMER 0538 794 814

IBAN BE82 0017 0619 8068
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACTEER ONS