na de aanslagen

zo gingen ouders ermee om

6 op 10 ouders vindt in gesprek gaan over terrorisme op niveau van hun kind moeilijk. Dat blijkt uit onze bevraging van 1.500 ouders na de aanslagen in Brussel. Kinderen onder 6 jaar blijven vaak volledig afgeschermd van beelden. En 1 op 10 ouders acht de kans groot dat hun kind het slachtoffer zal worden van een terroristische aanval.

 

Ouders die met hun kinderen over de aanslagen

hebben gesproken, hielden hierbij duidelijk rekening

met de leeftijd van hun kind. Waar slechts 20% van

de ouders van 3-jarige kleuters het thema aankaartte,

klimt dit percentage tot 60% van de ouders bij 5-jarige

kinderen. Vanaf de lagere schoolleeftijd bespraken

zowat alle ouders de gebeurtenissen. De bevraging

geeft soortgelijke resultaten op de vraag of ouders

hun kinderen de mogelijkheid hebben geboden hun

gevoelens uit te drukken. Dit door ze bijvoorbeeld te

laten vertellen of een tekening te laten maken.

 

“Mijn dochter is nog maar 3. Ik heb besloten er alleen iets van te zeggen als ze er zelf over begon omdat ze nog zo klein is.”

 

Erover praten

 

Bijna de helft van de ouders geeft in de bevraging aan dat met hun kind praten over een thema als terroristische aanslagen moeilijk is. 6 op 10 ouders vinden het moeilijk om een gesprek rond de aanslagen in Brussel aan te passen aan het niveau van hun kind.  Ze voelden zich hierbij wel ondersteund door adviezen uit krant, tv en internet. 3 op 10 ouders voelt zich angstig of boos omdat ze met hun kind over een dergelijk thema moeten spreken.

 

“Mijn dochter van 12 heeft een smartphone. Ik kon dus beter de beelden samen met haar bekijken zodat ik ze kon duiden, dan dat ze deze alleen zou bekijken.”

 

Moeilijke vragen

 

7 tot 11-jarigen stellen het vaakst moeilijke vragen.

Zowat de helft van de ouders gaf dit in die

leeftijdscategorie aan. Bij de jongere kinderen ligt

dit percentage lager. Zij kennen het verschil nog

niet tussen fictie en realiteit en worden daarom

best op afstand gehouden van informatie en

beelden. Oudere kinderen stellen iets minder

vragen, omdat ze op zoek gaan naar antwoorden

bij hun leeftijdsgenoten, en op het internet.

 

Het effect op kinderen

 

Bijna 6 op 10 kinderen waren de dag van de aanslagen en enkele dagen erna angstig, lieten veranderd gedrag zien of praatten vaak over terrorisme. Ruim een week na de terreur zakte dit cijfer naar 1 op de 4 kinderen.

 

Als je kind het moeilijk blijft hebben, is het raadzaam voldoende oog te hebben voor de positieve elementen zoals de vele helpers. Dingen vertellen die kinderen bang maken, kunnen schadelijker zijn voor de ontwikkeling dan de kans dat kinderen het slachtoffer zullen worden van een terroristische aanval.

 

Uit de bevraging acht echter 1 op 10 ouders de kans groot tot zeer groot dat hun kind het slachtoffer zal worden van terreur.

 

“Mijn kind vindt dat de wereld slecht is omdat mensen elkaar pijn doen.”

 

Het effect op ouders

 

Na de aanslagen in Brussel voelde 1 op 3 ouders zich

onrustig, 1 op 5 gaf aan zich echt angstig te voelen.

Steun zoeken bij elkaar deed meer dan de helft door

regelmatig met andere ouders over het thema te

praten. 3 op 4 ouders vindt dat mama’s en papa’s

het best de gebeurde feiten naar hun kinderen toe

kunnen relativeren. Het is belangrijk om in een

moeilijke situatie te proberen je eigen emoties en

angsten onder controle te krijgen, voor deze

ongefilterd door te geven aan kinderen.

 

“Ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn met je kinderen over deze dingen en ook dat wij als volwassenen dit moeilijk en beangstigend vinden.”

 

Afschermen of niet?

 

Op de stelling ‘Ik scherm mijn kind af van beelden’ reageerden ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind. De meerderheid van de 3-, 4- en 5-jarige kinderen werd volledig afgeschermd van beelden. De meerderheid van de +6-jarigen kwam in contact met beelden. Ouders gaven vaak aan wel een selectie te maken van wat hun kind te zien kreeg, en dat vinden we goed. Ook een nieuwsuitzending terugspoelen en samen bekijken is een goede tip.

 

“Mijn kind zit in een wijkschooltje met enkel kleuters. Hij heeft van daar niets meegekregen van de aanslagen. Aangezien wij hem nog te klein vinden voor deze gruwel en hij er volgens ons helemaal nog geen boodschap aan heeft, hebben wij hem er ook voor afgeschermd.”

 

De schoolaanpak

 

1 op 3 van de ondervraagde ouders ontving geen

communicatie over de schoolaanpak rond de

aanslagen in Brussel. 8 op 10 ouders gaven dan

weer aan tevreden te zijn met de aanpak van de

school.

terrorisme

FIJN DAT JE

BIJ ONS BENT

  • Facebook Social Icon

ZITDAZO VZW

ONS TEAM

ONDERNEMINGSNUMMER 0538 794 814

IBAN BE82 0017 0619 8068
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACTEER ONS