hoogbegaafdheid

Is mijn kind hoogbegaafd?

 

Hoogbegaafde kinderen vallen op door hun gedrevenheid, de waarom-vragen vliegen je om de oren en er lijkt maar geen einde te komen aan de energie van dit kind en zijn leergierigheid. Dit is vaak een eerste belangrijke kenmerk dat ouders benoemen: mijn kind is zo gedreven om te weten!

 

Een hoogbegaafd kind heeft al heel vroeg veel taal ter beschikking. Je kind praat als peuter al vaak in volzinnen en hanteert een hoog taalgebruik. Woorden als subtiel, efficiënt en uiteraard, worden door erg jonge kinderen in de juiste context gebruikt.

 

Intensiteit hoort bij hoogbegaafdheid: gevoelens, beleving, rechtvaardigheidsgevoel, alles wordt intens beleefd.

 

Bij hoogbegaafdheid worden ook de intellectuele capaciteiten in rekening gebracht. Deze kinderen vertonen een ontwikkelingsvoorsprong en zijn daardoor eerder toe aan de volgende stap in het leren. Ze leren zichzelf vaak lezen en rekenen, hebben aparte interesses en vertonen vaak interesseverlies bij herhaling.

  • Facebook - White Circle

Hoogbegaafdheid is een zijnskenmerk, het vertaalt zich in de mogelijkheid om anders en meer waar te nemen, aan te voelen en te kunnen verwerken.

 

Lange tijd werd een zeer enge visie op hoogbegaafdheid gehanteerd. Dat betekende dat je hoogbegaafd was als je op een IQ test 130 of meer scoorde. Er werd zo goed als enkel naar de intellectuele capaciteiten gekeken. Kinderen met een attest van hoogbegaafdheid kregen toegang tot verdieping en een meer uitdagend aanbod. Hierdoor gingen heel wat mensen denken dat je enkel hoogbegaafd bent als je ook over dat papiertje beschikt. Kinderen die de 130+ norm niet haalden op een test, werden daardoor ook uitgesloten. De ouders van deze kinderen kregen te horen dat ze hun kind zeker niet hoogbegaafd mochten noemen.

 

Hoogbegaafd is echter meer dan een cijfer, het kind is anders en heeft andere (leer)behoeften. Ouders merken in de omgang met hun hoogbegaafde kind dat het meer en diepere vragen stelt, een groot rechtvaardigheidsgevoel vertoont en zich vaker dan andere kinderen perfectionistisch gedraagt. En in de praktijk blijkt dat er vaak meer nodig is om dit kind te diagnosticeren.

Een checklist

 

Niet elk hoogbegaafd kind laat zich gemakkelijk ontmaskeren. Het jonge hoogbegaafde kind vertoont vaak al deze kenmerken, maar na een aantal jaar in het onderwijs zien we vaak niets meer terug van de leergierigheid van destijds. Een groot aantal hoogbegaafde kinderen levert geen prestatie die in verhouding staat met hun capaciteiten, we noemen het onderpresteerders. Een aantal van deze kinderen was als kleuter een overnieuwsgierig kind dat veel aandacht vroeg en steeds maar wilde leren. Die leergierigheid verdween gaandeweg. Er kwam minder gedrevenheid, de prestaties gingen achteruit en dat zorgt ervoor dat ouders en leerkrachten gaan twijfelen.

 

Daar wringt het schoentje: wanneer ben je zeker dat je kind hoogbegaafd is?

 

>> Download hier de checklist.