crying-gd2c5e5ede_1920.jpg

moeilijk gedrag bij kinderen 
begrijpen

 

moeilijk gedrag bij kinderen begrijpen.

Wist je dat kinderen communiceren door middel van hun gedrag? Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk om zich staande te houden in deze wereld. Ze willen heel graag gehoord en gezien worden en ze zetten alles op alles om ons dat duidelijk te maken. Soms is het voor volwassenen niet altijd eenvoudig om het gedrag van kinderen te begrijpen.

Moeilijk gedrag bij kinderen begrijpen

Concrete tips om kinderen beter te begrijpen

Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders inzichten in het soms moeilijk gedrag van hun kind. Er zijn namelijk geen "moeilijke kinderen" maar wel kinderen die het moeilijk hebben. Hoe beter jij als ouder weet welke behoefte er onder het gedrag van je kind schuilt, hoe beter je het kind begrijpt en er kunt op anticiperen.

 

De spreker Vanessa Lauwers -  kinder- & jongerencoach - reikt concrete handvaten aan die ouders toelaten om het gedrag van hun kind beter te begrijpen.

voor ouders van kinderen tot 12 jaar

crying-gd2c5e5ede_1920.jpg