nieuwe autoriteit?

Het opnemen van je ‘zorgende’ taak als ouder is in deze tijden geen sinecure. Autoriteit, gezag, regels, het zijn vaak heel geladen termen. Het is vaak taboe om eisen te stellen.

Nochtans is intussen voldoende bewezen, door vele experts ter zake, dat kinderen houvast nodig hebben en dat het onze taak is als ouders deze te bieden. Dat kinderen dienen beschermd te worden en dat het onze plicht is als ouders in te staan voor hun veiligheid.

 

En zelfs dat tieners zo graag grenzen overschrijden en het pas verkeerd loopt als ze die grenzen niet door hun ouders gekregen hebben.

Maar de tijd van de ‘oude autoriteit’, waarmee er tot ‘68’ door ouders werd opgevoed, is ook wel definitief voorbij.Het was een autoriteit gebaseerd op MACHT, van het opleggen van regels door de autoriteitsdragers en het ondergaan van het zo uitgeoefende gezag anderzijds.

Nu zegeviert mondigheid en individualisme, is kennis toegankelijk voor iedereen, en houden alleen sterke persoonlijkheden zich staande. Het is daarom belangrijk onze kinderen op te voeden om met deze uitdagingen te kunnen omgaan.

Er zijn massa’s boeken geschreven, over hoe je een ‘goede ouder’ kan zijn. Het lijkt soms een kwestie van studeren, van oefenen en van zorgen dat je goed wordt…zo niet faalt en je een ‘mislukte ouder voelt..schuldig ook aan al wat er nog met je kinderen kan mislopen.

 

Het Nieuwe autoriteits-model ziet het hele concept van ‘GEZAG’ op een erg vernieuwende, aanvaardbare en werkbare manier, waarbij er vooral ruimte komt voor het zorgen voor de ouders.

Veerle Lisabeth is onze trainer in dit model. Ze wil ouders graag wat warm maken om in deze nieuwe basishouding te groeien.

 

Zuurstof voor de ouders

Dit opvoedingsmodel wil vooral de ouders sterker maken.

”Alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je er werkelijk voor je kinderen zijn”. Dit model wil bereiken dat ouders zich krachtiger voelen  – en niet machteloos  ! - en er vooral in slagen hun kinderen te beschermen. De allerbelangrijkste taak die ouders hebben naar behoren te kunnen volbrengen.

De manier om dit te bereiken is je focussen op de controle over jezelf en niet de controle over je kinderen willen hebben. Bij Nieuwe Autoriteit gaat het wel over gezag  – je stelt zeker wél regels en grenzen – maar niet over macht. Kinderen houden zich aan afspraken en regels uit respect voor jou, door het vertrouwen in de regels zelf maar niet uit schrik -of wat het ook was - waardoor de kinderen vroegen luisterden naar hun vader met de broeksriem achter de hand.

Een steunend netwerk is daarbij van enorme invloed. Hoe meer mensen waarop je kan steunen, hoe krachtiger je je als ouder voelt.

 

Waakzame zorg

Als je op een respectvolle manier, deel uitmaakt van het leven van je kinderen, weet je wat je kinderen doen en kan je hen gemakkelijk beschermen maar tegelijkertijd zal het ook veel gemakkelijker zijn om samen regels en grenzen vast te leggen.

Investeer in het tonen van interesse in wat je kinderen doen en voel je er echt bij betrokken. Zo kom je tot open dialoog met je kinderen en weet je wat in hun leven gebeurt.

Zo creëer je een omgeving waarin je als ouders, indien je aanvoelt dat dat nodig is, ook antwoord van je kinderen zal krijgen op gerichte vragen en waarin je in dialoog tot afspraken kan komen rond regels zodat je als ouder de veiligheid van je kinderen kan bewaken.

Als je als ouder daarbij ook kan rekenen op een netwerk van andere volwassenen die op dezelfde manier met je kinderen omgaan, is het hebben van een open dialoog met hen nog gemakkelijker, zal het aanvaarden van regels en grenzen die ook door het netwerk als 'normaal' worden beschouwd nog gemakkelijker zijn.

 

Geweldloos verzet

In confrontatie met agressief gedrag van kinderen, gaat het er bij geweldloos verzet om dat je de-escalerend handelt en zo de vicieuze cirkel van toenemende frustraties en zelfs vijandigheid doorbreekt. Evenzeer wordt in deze aanpak vermeden dat ouders te veel concessie gaan doen, de strijd opgeven en zich steeds hulpelozer gaan voelen.

In de voetstappen van oa Ghandi en Martin Luther King, wordt er wel gekozen voor strijd, voor verzet maar dan een geweldloze. Bij geweld is er sprake van het ‘beschadigen’ van de ander fysiek of met woorden. Dergelijk beschadigen van de ander, breekt het gezag van de ouder alleen maar af en precies dat wil men vermijden.

Door reacties uit te stellen, door de kracht van de stilte te gebruiken, door te investeren in TIJD, door te tonen dat je jezelf in de hand hebt, enz..kan je komen tot geweldloos verzet. Mits wat oefenen en vooral als je kan daarbij ook kan rekenen op een netwerk.

Ook hierbij is het kunnen steunen om mensen rondom, die je helpen bij je ‘stille acties’ belangrijk. Ook Ghandi nam het niet alleen op tegen de gevestigde machten en Martin Luther King overtuigde grote groepen zwarten volledige café’s en bussen te ‘bezetten’.

 

De Dinosaurus

Het beeld van de dinosaurus  dat de grondlegger van dit model, Haim Omer, in een voordracht gebruikte is me altijd bij gebleven.

Als je als ouder te maken krijgt met een ‘lastig kind, een moeilijke tiener’. Bedenk dan altijd hoe dinosaurussen uitstierven. Ze werden niet rechtstreeks aangevallen, verdwenen zeker niet plots, het is zelfs nog altijd heel moeilijk met zekerheid te zeggen waardoor ze precies verdwenen. Maar deze ongelooflijk sterke zelfs kolossale dieren die in vele varianten en grote getallen onze aardbol bevolkten, verdwenen uiteindelijk volledig doordat hun leefomgeving veranderde.

Zo ‘werkt’ het ook bij moeilijke kinderen en tieners. Ga niet rechtstreeks met hen in strijd maar verander de omgeving, verander zelf en je manier van omgaan met hen en ‘op den duur’ zal je vaststellen dat je ‘dino’ verdwenen is.

 

Inspirerend? Organiseer een avond rond dit thema.

Hier vind je alle info.

FIJN DAT JE

BIJ ONS BENT

  • Facebook Social Icon

ZITDAZO VZW

ONS TEAM

ONDERNEMINGSNUMMER 0538 794 814

IBAN BE82 0017 0619 8068
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACTEER ONS