opgepest!

voor antwoorden op vragen over pesten

 

Pesten is een vorm van agressie en dus niet ok. Pesten komt vaak voor in een klas, op school of in een groep waar kinderen of jongeren samen zijn. Dat kan een jeugdbeweging zijn, of een sportclub.

 

Er bestaan verschillende vormen van pesten.

 

Bij pesten is er altijd een dader en een slachtoffer. De dader is diegene die pest en het slachtoffer is diegene die gepest wordt. Soms kunnen er ook meerdere daders of slachtoffers zijn.

 

Maar er zijn nog andere rollen bij pesten.

 

Het kind is niet "alleen maar slachtoffer"

 

Leg de schuld van het pesten niet bij het kind. Wijs op de mooie en sterke kanten van hem of haar. Ga dus op zoek naar krachten.

 

Leer het gepeste kind manieren om ‘neen’ te zeggen. Slechts 50% van de slachtoffers zorgen ervoor dat de dader hen niet meer kan bereiken. Dat blijkt echter wel een hele effectieve manier.

 

Luister goed

 

Als een kind of jongere toegeeft dat het gepest wordt, luister goed, laat hem of haar vertellen en stel het kind gerust dat hij boos, bang en verdrietig mag zijn. Maak duidelijk dat niemand het recht heeft om te pesten. Zeg aan het kind of de jongere dat je het zal steunen en dat je samen naar een oplossing zal zoeken. Maak je kind duidelijk dat het goed is dat hij met zijn zorgen bij jullie komt, want dat dergelijke problemen te groot zijn om alleen te dragen.

Breng de situatie in kaart

 

Breng samen met het kind of de jongere de situatie in kaart: wie pest er, waar en wanneer, welke kinderen zijn behulpzaam, wat is pesten en wat is plagen? Sta uitvoerig stil bij de gevoelens en beleving van het kind. Bevraag het gehele verhaal. Het is heel belangrijk voor de gepeste om erover te praten, zo moet hij of zij de zware lasten niet alleen dragen.

 

Erken het leed

 

Erkenning van schade en leed is nodig om verder te kunnen in het leven. De pijn eist gevoeld te worden. Wat nodig is, is dat het kind zichzelf niet langer door de ogen van de pestkoppen gaat bekijken, maar door zijn eigen ogen. Daar heeft het kind of de jongere ook anderen voor nodig.

 

Blijf rustig

 

Voorkom schade doordat je de situatie zo mogelijks verergert of het vertrouwen van het kind verliest.

 

Vermijd emotionele reacties & goedbedoelde tips en adviezen

 

Slachtoffers hebben niets aan goedbedoelde adviezen. Je helpt hen niet met zinnen als:

 

Negeer ze gewoon!
Na de vakantie zal het wel overgewaaid zijn
Bijt dan van je af?

Is dat niet eerder plagen?
Och, het zal wel meevallen.

 

Vertel over de pester-rol

 

Schets de rol van een pester, laat het kind of de jongere begrijpen dat dit gedrag een oorzaak heeft, zonder het gedrag goed te praten.

 

Maak het kind duidelijk dat pestkoppen uit zijn op een reactie. Als je laat merken dat de pesterijen je raken, wordt het pesten alleen maar heviger.

 

Assertiviteit?

 

Weerbaarheids- of assertiviteitstrainingen zijn een ideaal middel om preventief kinderen of jongeren op een goede manier te leren opkomen voor zichzelf (fysiek, verbaal en emotioneel), met het nodige respect voor anderen. Dus het is zeker iets om in je lessen in te plannen als preventieve training.

 

Maar adviseer je als leerkracht echter een assertiviteitscursus bij een kind of jongere training wanneer wanneer het al een slachtoffer is, kan het zijn dat het kind dit ervaart als een bevestiging van zijn slachtofferrol: het pesten wordt veroorzaakt door hem en de oplossing ligt in het volgen van een training. Je kan het gevoel creëren dat het ‘slachtoffer’ zelf de oorzaak ik van de pesterijen. Stel dat de training faalt, ligt dit in de beleving van het slachtoffer ook weer aan zichzelf en gaat hij zichzelf definitief beschouwen als een ‘hopeloos geval’. Bekijk ons aanbod.

 

Werken aan het schoolklimaat

 

 

Een goede aanpak van pesten als probleem behelst zowel preventieve als curatieve elementen. Wanneer een schoolklimaat van die aard is dat kinderen en jongeren zal een pestprobleem minder kans krijgen tot ontplooiing of sneller een reactie krijgen. Het expliciteren van de schoolvisie is van groot belang hierbij.

 

Je school pestvrij maken/houden heeft allemaal te maken met een duidelijk antipestbeleid op maat van je school. Pesten pak je samen aan, met de hele school; directie, leerkrachten, zorgcoordinators, lerlingen en ouders. Die verantwoordelijkheid dragen jullie samen. Ga actief en preventief aan de slag samen rond het thema pesten. Geef pesten geen kans op jouw school. 

 

>> Ons aanbod voor scholen