PESTSCAN

Onze experts scannen het pestbeleid van je school

Beoordeling van meer dan 50 criteria

Resultaat is een uitgebreid pestrapport met concrete tips

    ter optimalisatie van de pestaanpak op school

€115