top of page

Tieners: hormonen op hol!


De adolescentie is de periode waarin jongeren zich ontwikkelen tot volwassenen. In de puberteit voelen jongeren een biologische drang naar zelfstandigheid. Hierbij hoort naast de identiteitsontwikkeling ook een seksuele ontwikkeling.

Pubers zoeken naar een eigen identiteit. Ze stellen vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Waar sta ik voor?’ & ‘Waar geloof ik in?’. Ze laten zich in hun antwoorden op deze vragen vaak leiden door de ‘peer-group’. Deze leeftijdsgenoten nemen een heel belangrijke plaats in in het leven van tieners. Een plaats die te vergelijken is met die van een schooljuf of mama in de kleutertijd. Erbij horen is voor adolescenten erg belangrijk. Vandaar dat thema’s als pesten erg gevoelig liggen.

In de adolescentie slaan de hormonen vaak ‘op hol’. Jongens krijgen een verhoogd testeron-gehalte te verwerken, en meisjes reageren vaker emotioneel door de oestrogeen-toestroom. Meer kenmerken op gebied van seksuele ontwikkeling:

  • uiterlijk is erg belangrijk

  • privacy is zeer gevoelig (nood aan eigen tijd en ruimte)

  • lichamelijk vaak grote verschillen tussen jongens & meisjes

Enkele tips om met deze groeiende jongeren om te gaan:

  • ook adolescenten houden van structuur, door grenzen te stellen doe je hen geen tekort

  • onderhandelen kan: probeer via inspraak tot een ‘gedragen compromis’ te komen

  • betrokkenheid blijft cruciaal

bottom of page