top of page

Zo praat je met je kind over het coronavirus

Het coronavirus is alomtegenwoordig en houdt ook de jonsten bezig. Kinderen zijn verbonden door het internet, horen verhalen in de klas, op de speelplaats en ook thuis zijn er conversaties en staat de tv en radio aan. Onderstaande tips maken een gesprek een pak makkelijker.

1. ANTWOORD EERLIJK OP VRAGEN


HET IS NIET ERG ALS JE NIET (METEEN) KAN ANTWOORDEN, KAATS VRAGEN TERUG MET VRAGEN


“Wat weet je er zelf al over?”

“Laten we er samen eens iets over opzoeken”

“Van wie heb je erover gehoord?”

“Wat denk je dat het is?“

“Wat vind je ervan? Hoe voel je je daarbij?”


OPENLIJK SPREKEN MET ALS DOEL EEN REALISTISCH BEELD


- Aard van de ziekte/het virus, symptomen


“Je kan ervan hoesten, koorts krijgen of moeilijker kunnen ademen, alsof je net fel gesport hebt. Omdat het een nieuwe ziekte is, zoeken dokters nog naar goede medicijnen.”

“Het virus verspreidt zich door de lucht.”


- Preventieve maatregelen/voorkomen van het virus


“Je handen wassen, thuis blijven als je ziek bent en niezen en hoesten in je elleboog zijn goede maatregelen om het virus minder snel te laten verspreiden”

“Zullen we samen onze handen eens écht goed wassen?”


ACHTERHAAL DE VRAAG ACHTER DE VRAAG


- Wat zijn verbale signalen die je kind geeft?


- Wat zijn non-verbale signalen die je kind geeft?


Veranderend gedrag / psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn) verraden misschien dat er wat speelt.


- Wat is de behoefte van het kind?


Betreft het een zuiver informatieve behoefte (geef die info) of is het een vraag gedreven door angst op zoek naar geruststelling (wees present)?


- Erken gevoelens en behoeften


Niet: “Je hoeft niet bang te zijn”.

Wel: “Ik zie dat je bang bent. Zullen we samen op zoek gaan naar wat je precies over het virus wil weten?”


2. SELECTEER DE INFO DIE JE GEEFT


HOU REKENING MET DE LEEFTIJD EN BLIJF BIJ DE FEITEN


“Corona is een besmettelijk virus waar mensen heel ziek van kunnen worden. Dan zorgen dokters goed voor hen.”


“Mondmaskers zijn niet nodig, handen vaak wassen en papieren zakdoekjes gebruiken zijn wél een goed idee.”


- Tieners zijn vatbaar voor geruchten, complot- en doofpottheorieën. Bestrijd met juiste informatie en doorverwijzing naar officiële kanalen.


- Goed idee om een jeugdjournaal zoals Karrewiet samen te bekijken (alles wordt op kindermaat uitgelegd). Geen nood om aan jonge kinderen beelden te tonen vanop de intensieve zorgen.


PAS JE COMMUNICATIE AAN AAN DE COMMUNICATIE VAN DE OVERHEID EN EXPERTS (EEN EPIDEMIE VERLOOPT IN FASEN)


3. STEL JE KIND (EN JEZELF) GERUST


MINIMALISEER NIET, RELATIVEER WEL


“Niet iedereen die hoest, heeft het virus.”


VERTEL GEEN DINGEN DIE EEN KIND BANGER MAKEN, DIE IMPACT IS GROTER OP DE KINDONTWIKKELING DAN HET VIRUS-RISICO


Sta model, kinderen kijken op naar ouders


FOCUS OOK OP POSITIEF, TREK HET EVENTUELE SCHEVE BEELD DAT ZE HEBBEN RECHT


“Het coronavirus is besmettelijker dan griep, maar voor zieke mensen wordt in ons land goed gezorgd en gelukkig zijn er heel wat slimme mensen op zoek naar oplossingen.”
Comments


bottom of page