hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, wat is dat?

 

Er bestaan heel wat theorieën en definities voor hoogbegaafdheid en de kennis hiervan evolueert nog voortdurend. Intussen is men het er wel over eens dat hoogbegaafdheid in elk geval meer is dan enkel een hoog cijfer op een IQ-test. Al maakt een hoge intelligentie natuurlijk wel deel uit van het plaatje.

 

Naast een slimme, snelle en complexe denker, is een hoogbegaafd kind echter ook van nature hartstochtelijk nieuwsgierig en gedreven, sensitief, intens en creatief en heeft hij of zij een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Een hoge intelligentie is in feite een gevolg van hoogbegaafdheid.

  • Facebook - White Circle

Kinderen in volle bloei

 

Wanneer een hoogbegaafd kind vroeg wordt herkend, gestimuleerd in zijn nieuwsgierigheid, drang om te weten, ontdekken en creëren, dan kan het tot volle bloei komen en zijn talent(en) ontwikkelen.

Is hoogbegaafdheid een probleem?

 

Dat hoeft niet perse, maar hoogbegaafden vormen wel een risicogroep. Vaak hebben ze moeite met het schoolsysteem omdat dit hen onvoldoende uitdaagt.

 

  • Een mogelijk gevolg kan gedragsproblematiek en/of onderpresteren zijn.

 

  • Ook kan een hoogbegaafd kind een vervormd zelfbeeld ontwikkelen, wanneer het herhaaldelijk op onbegrip stuit en geen inzicht krijgt in de reden waarom het zich soms anders voelt en gedraagt.

 

  • Het kan zich gaan verstoppen, onderpresteren of last krijgen van een vaste mindset. Dan wordt de hoge intelligentie in de beleving van het kind een vaststaand onderdeel van zijn identiteit, en die wil het kost wat kost beschermen. Risico’s nemen, fouten maken en z’n strategie aanpassen zal het dan wellicht zo veel mogelijk vermijden. In zo’n geval komt de hoge intelligentie er ook op een IQ-test niet altijd meer uit.

 

  • Ook dubbelbijzondere kinderen (hoogbegaafd en met een bijkomende leer- of ontwikkelingsstoornis) worden vaak niet als hoogbegaafd herkend en dus niet passend begeleid.

 

Aangeboren of aangeleerd?

 

Allebei! Genetische aanleg is een belangrijke component van hoogbegaafdheid, maar hoogbegaafdheid ontwikkelt zich niet in een vacuüm. De sociale omgeving - ouders, vrienden, school - heeft een grote invloed op de ontwikkeling ervan, zowel positief als negatief.