top of page

Spelen: samen?


Speelgoed is heel belangrijk voor kinderen. Ze kunnen er vaak bezitterig over zijn (“Van mij!), vooral thuis. Samen spelen en speelgoed delen is een echt leerproces voor kinderen. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

Pas vanaf drie jaar worden de eerste stappen richting samen spelen gezet. Dit gaat dan echter nog vaak gepaard met conflicten. Kinderen zijn dan nog erg op zichzelf gericht en vinden het moeilijk om speelgoed te delen. Vanaf ongeveer zes jaar gaat dit een heel stuk makkelijker!

  • Zorg voor leermogelijkheden, waarbij jouw kind regelmatig samen zit met andere kinderen om te leren samen spelen.

  • Kinderen moeten goed begeleid worden bij het samen spelen. Indien mogelijk, ga dan bij de kinderen zitten en leg de (sociale) regels uit.

  • Geef zelf het goede voorbeeld.

  • Wachten op zijn/haar beurt, vragen of ze met iets mogen spelen en eventueel ‘nee’ accepteren zijn vaardigheden die met het delen van speelgoed samen hangen.

  • Dwing een kind niet om speelgoed te delen, want dit gaat op meer verzet stoten. Wel kan je een kind stimuleren om te delen, vb. “Als je je poppen niet deelt, kan je niet samen spelen met je vriendinnetje.”

  • Bij bezoek thuis kan je je kind voorbereiden op andere kinderen die met het speelgoed komen spelen. Lievelingsspeelgoed kan je eventueel even opbergen.

  • Complimenteer als je kind deelt. Het versterkt hun zelfvertrouwen, wat het weer makkelijker maakt voor hen om dingen los te laten.

  • Grijp in als het misgaat door een duidelijke instructie te geven.

  • Concrete ideeën rond spelletjes? Kijk hier.

bottom of page