top of page

Negeren


Soms hebben ouders de neiging om het gedrag van kinderen dat we niet willen zien (‘ongewenst gedrag’) te laten volgen door een reactie. Het aandachtsvragende gedrag krijgt… aandacht.

Negeren is een techniek die we kunnen toepassen bij licht ongewenst gedrag (zeuren, jou napraten,...):

  • Negeer steeds een bepaald gedrag en doe dit consequent. Hou vol.

  • Niet inzetten als techniek wanneer het gedrag dat je negeert anderen stoort of wanneer je kind anderen pijn doet.

  • Negeren betekent niet horen, niet zien, niet reageren.

  • Hoe gek het ook klinkt, je mag het negeren van een bepaald gedrag aankondigen.

  • Negeren is een erg efficiënte techniek, maar ook een erg moeilijke. Een klein beetje ‘niet negeren’ en alle voorbije moeite kan een maat voor niets zijn geweest.

  • Het is mogelijk dat je kind zelfs even nog luidruchtiger wordt wanneer je hem/haar negeert. Je kind doet zijn best om jouw aandacht te trekken.

  • Vanaf het moment dat je kind gedrag stelt dat je wél wil zien, kan je meteen stoppen met negeren en aandacht geven voor het gewenste gedrag. Dit kan bijvoorbeeld door een compliment te geven.

bottom of page