Mijn kind online


65% van de 9 tot 16-jarigen zit dagelijks online. Gemiddeld doen ze dit meer dan 2 uur per dag. Jongeren maken gebruik van populaire apps als Facebook, Instagram, SnapChat, WhatsApp, Pinterest