Opruimen


Opruimen is in veel gezinnen een punt van discussie. In elk gezin bestaan er verschillende verwachtingen en afspraken hierrond. Hoewel elk gezin weet wat het best werkt voor hen, is het duidelijk dat kinderen dit al vanaf jonge leeftijd aangeleerd kan worden.