top of page

Liegen


Bond zonder naam onderzocht belangrijke waarden voor de Belgische bevolking: eerlijkheid stond met stip op de eerste plaats.

Ouders vinden het dan ook niet fijn als hun kind wel eens blijkt te liegen. Liegen is doelbewust iets zeggen dat niet strookt met de waarheid.

Wat doe je als opvoedingsfiguur als een kind liegt?

  • Liegen is niet hetzelfde als fantaseren. Kinderen, zeker op jonge leeftijd, verzinnen vaak verhalen. Ze vinden het leuk om op te gaan in hun fantasie, of vragen om aandacht.

  • Vanaf de leeftijd van zes jaar kennen de meeste kinderen de belangrijke (morele) gedragscodes: wat kan, wat kan niet?

  • Vaak liegen kinderen om negatieve gevolgen (van hun gedrag) te ontlopen. Andere redenen tot liegen zijn schaamte & indruk maken.

  • Liegen is gedrag dat we als volwassene niet willen zien. We zullen hier dan ook een kleine sanctie tegenover moeten plaatsen. Let op: alleen maar wanneer we zeker weten dat een kind liegt of gelogen heeft.

  • Wees consequent. Dit helpt kinderen om te leren dat liegen niet helpt als middel om ‘weg te komen’ met ongewenst gedrag.

  • Probeer te achterhalen waarom je kind liegt.

  • Geef zelf het goede voorbeeld door niet te liegen, spoor je kind aan eerlijk te zijn over thema’s allerhande en complimenteer veelvuldig als het kind eerlijk is.

bottom of page