top of page

Alcohol


Ouders van pubers hopen dat hun kind nooit in aanraking komt met drugs. Ook het roken van sigaretten blijkt een bezorgdheid die vele ouders delen.

Als het over alcohol gaat, is dit echter niet altijd zo. Jongeren zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Een teveel aan alcohol kan hierop invloed hebben. Hun lichaam kan ook nog niet in dezelfde mate alcohol afbreken als dat van een volwassen persoon.

In tegenstelling tot drugs en sigaretten drinken kinderen vaak voor de eerste maal alcohol in familieverband. Er vindt een feestje plaats waarbij ze ook een klein glaasje champagne krijgen of ‘eens mogen proeven’ van het pintje van papa. Uit onderzoek blijkt bijna 1 op 5 kinderen jongeren dan 12 al alcohol heeft gedronken. Daarna gaat het in stijgende lijn.

  • Hoewel het legaal en sociaal aanvaard is, is het belangrijk om jongeren op een correcte manier te leren omgaan met alcohol. Praat daarom over de feiten van alcoholgebruik.

  • Praat op een eerlijke manier over alcohol. Enkel horrorverhalen vertellen komt niet geloofwaardig over.

  • Kinderen leren van hun ouders, dus ga zelf op een verantwoorde manier met alcohol om. Dit wil niet zeggen dat je zelf geen glas mag drinken. Overdrijf niet, en zéker niet in het bijzijn van je kind.

  • Hanteer duidelijke grenzen voor je puber. In principe mag een jongere pas alcohol nuttigen vanaf 16 jaar. Geef ook gevolg wanneer de jongere zich niet aan deze afspraken houdt.

  • Maak je kind weerbaar. Stimuleer de eigenwaarde en veerkracht. Op deze manier zijn ze minder vatbaar voor groepsdruk en hebben ze minder nood aan alcohol om hun zelfbeeld op te krikken of zich beter in hun vel te voelen.

  • Geef je kind ook wat vertrouwen. Je kan hen niet steeds controleren. Ga er niet van uit dat je puber onverantwoord met alcohol zal omgaan.

Online is er veel informatie te vinden over dit thema. Zo kan je onder meer hier en hier een kijkje nemen, maar ook deze en deze websites behandelen het thema.

bottom of page