Belonen


Als ouder of andere betrokkene in de opvoeding van een kind, kan je positief reageren als je wil dat een bepaalde gedraging van het kind zich in de toekomst gaat herhalen of zelfs meer zal voorkomen. Beloningen laten zien dat gedrag wordt gewaardeerd en werken alleen als ze enkel volgen bij het behalen van het doel.