top of page

Huiswerk


Ben je nu al klaar?

Mama, kan jij me helpen?

Stop met treuzelen en maak je huiswerk!

  • Huiswerk omvat al het schoolwerk dat leerlingen moeten maken buiten de contacturen op school (met de leerkracht). Dat kan denk- of doewerk zijn. Denk maar aan het schrijven van een opstel of het maken van 'Turbo-reken-oefeningen'.

  • De bedoeling van huiswerk is vaak om de zelfstandigheid van kinderen te vergroten en/of ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Idealiter vormt het huiswerk een brug tussen de school en de thuissituatie.

  • Soms ontstaan spanningen tussen de school & leerkrachten enerzijds en het thuisfront anderzijds. Het huiswerk zorgt bijvoorbeeld voor druk op de vrije tijd van kinderen, is stressverhogend of het is niet evident voor ouders om te helpen.

  • Als mama of papa ben je géén hulpleerkracht. Je kan wel een aantal andere rollen vervullen.

  • Eén daarvan kan zijn: helpen de leerstof ‘aanschouwelijk’ te maken.

  • We weten dat het geheugen van jongeren beter concrete dingen kan onthouden dan abstracte. Zoek dus mee naar structuur in de leerinhouden van je kind, vind figuren of afbeeldingen die de leerstof ondersteunen, verzin ezelsbruggetjes of maak (samen) een mindmap. Tenslotte doet ook een heldere opmaak van een samenvatting al héél wat.

Wist je dat we een uitgebreide lezing aanbieden die focust op dit thema? Zowel voor kinderen van de lagere school als scholieren uit het secundair onderwijs. Vele scholen en ouderraden boekten deze lezing hier al.

bottom of page