top of page

Belonen, hoe doe je dat?


Een belangrijk element in de opvoeding van kinderen is ervoor zorgen dat het gewenste gedrag van hen niet vermindert, behouden blijft en/of zelfs meer zal voorkomen. Hiervoor is belonen een uitstekende techniek. Je kan bijvoorbeeld werken met een beloningssysteem. Maar hoe doe je dat dan juist?

  • Start altijd vanuit een haalbare, realistische doelstelling. Liefst zo concreet mogelijk. Geen inspiratie? Treur niet! Doe beroep op andere personen die het kind goed kennen.

  • Zorg dat het systeem je kind uitdaagt. Zo kan je bijvoorbeeld creatief zijn in het maken van een beloningsbord. Wat is de interesse van mijn kind? Pas dan ook je beloningssysteem aan (vb. prinses, piraat, Kaatje). Met wat velcro kan je heel leuke ‘opkleefbare’ beloningsplaatjes maken.

  • Zoek naar een leuke beloning wanneer je kind een aantal keer het gewenste gedrag laat zien. Via een materiële beloning krijgt je kind iets, bijvoorbeeld een sticker. Sociale beloningen moedigen het kind aan verder te doen (bijvoorbeeld een schouderklop of ‘dikke duim’). Iets leuks doen samen met je kind? Dat noemen we een actiebeloning.

  • Formuleer de doelstelling positief, en in termen van concreet wenselijk gedrag (dus niet: ‘Klaas wiebelt niet op de stoel’)

  • Bij de start: introduceer het systeem aan je kind. Zo is meteen de bedoeling én werkwijze (ook: wanneer wordt geëvalueerd) helder. Je biedt veiligheid op deze manier.

  • Geloof écht in je kind, ook al lukt het niet meteen om het gedrag te laten zien. Motiveer en wees niet negatief. Maak falen niet fataal. ‘Morgen zal het je wel lukken!’.

Belonen. Hoe doe ik dat als ouder?
bottom of page