top of page

Video-hometraining


Soms gebeurt het dat je als ouder het gevoel hebt het (probleem)gedrag van je kind niet de baas te kunnen. Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind, het contact is van een mindere kwaliteit, of je mist de tools om de opvoeding goed te laten verlopen. Dan kan VHT (video-hometraining) een oplossing bieden.

Wat VHT doet, is op basis van korte video-opnames de interactie tussen ouders en kinderen zichtbaar maken, verbeteren en herstellen waar nodig. VHT is een specifieke, erg krachtige manier om pedagogische hulp te verlenen bij je thuis.

In een eerste huisbezoek vindt reeds de eerste video-opname plaats. Hierna gaat onze video-hometrainer aan de slag met de beelden; dit noemen we de thuisanalyse. Op afspraak vindt een tweede huisbezoek plaats waarin uitgebreid stil wordt gestaan bij een analyse van de beelden; werkpunten worden geformuleerd. Vervolgens vindt nog een huisbezoek met video-opname plaats, weer gevolgd door een thuisanalyse en opvolgingsbespreking aan huis.

Door het analyseren van de video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met jou als ouder besproken en geanalyseerd, met als de doel helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor ben je als ouder (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te benaderen en te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Het steunpunt VHT-VIB is in België de officiele licentiehouder. De video-hometrainer van ZITDAZO volgde een intensieve opleiding bij deze organisatie en behaalde een accreditatie. Bijscholing en supervisie bewaken de kwaliteit ook op langere termijn.

bottom of page