top of page

Ouderlijke vaardigheden


Patterson is een bekend Amerikaans psycholoog die ervan overtuigd is dat de opvoeding die ouders hun kind geven erg bepalend is of dat kind probleemgedrag zal stellen of niet. Hij beschreef een aantal vaardigheden die ouders kunnen nastreven om de opvoeding van de kinderen vlot(ter) te laten verlopen.

Het gaat over volgende vaardigheden:

  • Positieve betrokkenheid (belangstelling tonen voor je kind)

  • Positieve bekrachtiging (tonen dat je het gewenst gedrag van je kind opmerkt)

  • Probleemoplossing (kinderen stappen leren om hun problemen zelf op te lossen)

  • Leiding geven (duidelijke grenzen stellen en deze consequent toepassen)

  • Monitoring (toezicht houden)

Positieve betrokkenheid, een eerste pedagogische vaardigheid, kan je als mama of papa nastreven door oprecht te geloven in je kind, door belangstelling te tonen voor de dingen die je kind bezighouden, interesseren.

Positieve bekrachtiging houdt in dat je als ouder je kind complimenteert voor wat het goed doet. Het is aanmoediging geven, en tonen dat je het gewenst gedrag van je kind hebt opgemerkt.

Kinderen vaardigheden bijleren rond het oplossen van problemen die ze tegenkomen, is een derde oudelijke vaardigheid, weet Patterson. Het is tonen hoe problemen stap voor stap (en systematisch) kunnen worden aangevat. Kinderen die problemen zelf kunnen oplossen, groeien naar zelfstandigheid, groeien in zelfvertrouwen. Deze vaardigheid beteket ook je kind verantwoordelijkheid laten dragen.

Leiding geven, duidelijke grenzen stellen en ook disciplineren naar je kind wanneer nodig gaat over het consequent toepassen van regels en afspraken die werden gemaakt. Je leert als ouder je kind dat je steeds op dezelfde wijze reageert, je geeft je kind duidelijkheid, structuur en veiligheid.

Monitoring tenslotte, zo vertelt Patterson, is een ouderlijke competentie die draait om overzicht houden op dat wat je kind doet. Het gaat over weten waarmee de jongeren zich bezighouden, met welke andere jongeren ze zich ophouden en waar ze zich bevinden. Deze laatste vaardigheid sluit sterk aan bij de vaardigheid van de positieve betrokkenheid.

bottom of page