top of page

8 manieren om te stoppen met roepen tegen je kind


Blijf ademen

Voor je in woede uitbarst nadat je kind je in het rood heeft gebracht, adem je diep in en denk je na wat je zal zeggen én hoe je dat op een rustige manier kan doen. Adem in, adem uit, sluit je ogen en draai je even om of neem een time-out om zelf tot rust te komen.

Maak een onderscheid tussen gedrag & persoon

Keur het ongewenst gedrag van je kind af, niet je zoon of dochter zelf. Kinderen zitten in volle ontwikkeling. Wees er onvoorwaardelijk.

Praat zacht

Onderzoek toont aan dat een duidelijke boodschap aan kinderen (bijvoorbeeld een gedragsinstructie) die op een zachte manier wordt verteld, meer kans op uitvoering heeft. Bijkomend voordeel: je blijft rustig en draagt dit over naar je kind.

Leer je kind praten over gevoelens

Grensoverschrijdend gedrag heeft vaak te maken met het uitdrukken van emoties. Kinderen zijn in volle ontwikkeling. Ze worden overwelmd door grote gevoelens en handelen impulsief. Leer ze hierover praten en reik alternatieven aan.

>> lees verder onder de foto

Niet roepen

Zeg wat je doet, en doe wat je zegt

Kinderen hebben nood aan duidelijkheid. Heldere afspraken en grenzen bieden veiligheid. Wees consequent, je kind zal minder test-gedrag stellen (en jij hoeft minder snel boos te worden).

Zie het positieve gedrag

Aandacht voor het positieve gedrag dat een kind stelt, verkleint de kans dat hij of zij op een negatieve manier om aandacht zal vragen. Als je dit doet, is de kans kleiner dat een kind de aandacht op negatief gedrag als belonend zal ervaren. Het is aanmoediging geven, en tonen dat je het gewenst gedrag van je kind hebt opgemerkt.

Werk aan jullie band

Praat met je kind en ga samen leuke dingen doen. Kinderen vinden het dan ook heel fijn om te doen wat mama en papa doen.

Waak over de gezondheid

Onderzoek leert immers dat kinderen die een gezond eetpatroon hebben en goed uitgerust zijn minder gedragsproblemen vertonen. Dit geldt ook zo voor ouders: een uitgeslapen ouder zal minder snel verleid worden tot schreeuwen en tieren.


bottom of page