top of page

7 tips voor een goede band met je tiener


Puberteit. Opeens lijk je als ouders je ontslag te krijgen als “de baas”. Tieners willen hun eigen baas zijn en dit legt heel wat druk op de ouder-kind relatie. Hoe zorg je ervoor dat je een goed band houdt met je tiener?

- Luister. Soms hebben tieners nood aan een klankbord. Ze willen dat iemand luistert, maar hen voldoende vrijheid geeft om hun problemen zelf op te lossen.

- Tieners zijn meesters in non-verbale communicatie. Hun lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, en zelfs muziekkeuze zeggen veel over hoe ze zich voelen.

- Als je informatie wil over het leven van een tiener, stel dan specifieke vragen. “Hoe was het op school?” wordt meestal beantwoord door “Goed” of “Gewoon”. Specifieke vragen, zoals “Welke vakken had je vandaag?” of “Met wie heb je geluncht?”, krijgen meestal specifieke antwoorden.

- Blijf samen dingen doen. Je kan afspraken maken voor een maandelijkse familie-filmavond thuis of spelletjesavond. Zelfs samen huishoudelijke taken doen, zoals koken, kan voor een luchtige atmosfeer zorgen waarin over allerlei dingen gepraat kan worden.

- Laat je tiener jou iets leren. Niet helemaal mee met Twitter of “The Hunger Games”? Laat jouw tiener jou wegwijs maken in iets dat helemaal in hun leefwereld ligt.

- Met pubers in huis gaat het over een goed evenwicht vinden tussen controle en loslaten. Je kan niet altijd zicht hebben op wat ze doen. Wanneer je tiener weggaat, zorg dan dat je steeds antwoord hebt op de drie W’s: Wie? Wat? Waar?

- Heb vertrouwen in je tiener. Puberteit is een emotionele en experimentele fase, maar ga er niet vanuit dat het fout zal lopen. Het is een leerproces in maturiteit dat zoals alle andere leerprocessen met vallen en opstaan gepaard gaat.

bottom of page