Schelden & vloeken


Je kan een kind onvermijdelijk afschermen van gevloek. Ze horen het immers rechtstreeks op school,