Pesten


Naar schatting worden één op vijf kinderen op school gepest. Volgens Wikipedia is pesten het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen benaderd wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Er is sprake van een continue machtsonevenwicht. Als ouder kan je dit niet alleen bestrijden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid