top of page

Oogcontact met een kind


Kijk eens naar mij! Oogcontact met een kind: waarom is het belangrijk en hoe pak ik het aan? Zes tips.

Soms hebben kinderen moeite om oogcontact te maken. Dit kan wijzen op het feit dat kinderen dit niet gewoon zijn, of in sommige gevallen duiden op een ander probleem (bijvoorbeeld autismespectrumstoornis). Ze hebben in dit laatste geval moeite met de wederkerigheid van een sociale relatie. Als je denkt dat dit laatste het geval is, neem je best contact met iemand van het CLB in je buurt.

Oogcontact maken is een sociale vaardigheid die nuttig is in het dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk om hier in de opvoeding aandacht aan te besteden.

Kinderen die oogcontact leren maken, groeien in assertiviteit. Door oogcontact kan je jezelf immers ook ‘niet met woorden’ uitdrukken (non-verbaal, lichaamstaal)

Als je oogcontact goed uitvoert, zoek je verbinding (contact) met je kind. Je staat letterlijk én figuurlijk dicht bij je kind en vergroot hiermee de kans dat je boodschap aanslaat.

Oogcontact maken gaat het vlotst wanneer je je op gelijke hoogte met het kind bevindt.

Wanneer we de (volle) aandacht van een kind willen, is het vaak zinvol om oogcontact te maken.


bottom of page