Zorg voor jezelf!


In een gezin is het vaak discussie over dezelfde dingen of hetzelfde gedrag. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont, bestaan er een aantal technieken om kinderen dit gedrag af te leren