top of page

Wat elke ouder zou moeten weten


Door aandacht te schenken aan het positieve gedrag dat kinderen stellen, vermindert de kans dat kinderen op een negatieve manier om aandacht zullen vragen. Hou het dus positief. Maak geen problemen daar waar er geen zijn. Stimuleer, geef aandacht, moedig aan en laat zien dat je goed gedrag van je kind waardeert.

Tijd samen doorbrengen versterkt de band tussen ouder & kind. Aandacht geven aan kinderen kost tijd. Die tijd is er misschien niet altijd. Probeer daarom eerder een paar keer per dag je aandacht volledig te concentreren op je kind (enkele minuten onverdeelde aandacht): je kind kan even ‘tanken’ en kan daarna weer zichzelf bezighouden.

Wees betrokken en geef aandacht. Dat kan je bijvoorbeeld doen door interesse te tonen in wat je kind doet, waar het zich in intereseert en door complimenten te geven.

Beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid van kinderen. Beweeg samen. Verstoppertje spelen, tikkertje, hinkelen of voetballen, je kind zal het fantastisch vinden om dit samen met een betrokken mama of papa te doen. Ga op stap naar een park, speeltuin, wei of bos in de buurt. Aanvaard dat buiten spelen vaak samen gaat met vuile kleren en handjes vol zand. Hier doe je inspiratie op.

Take care (of yourself). Je vervult niet enkel de rol die je als ouder of partner in een gezin opneemt. Je bent daarnaast ook vriend(in), collega of lid van een hobbyclub. Je hebt ook het recht om deze rollen te vervullen, zodat je wat kan ‘bijtanken’. Het geeft je ademruimte en energie om uitdagingen die gepaard gaan binnen de opvoeding het hoofd te bieden.


bottom of page