top of page

9 op 10 Vlaamse kinderen van 13 op Facebook


Waar slechts een derde van de 10-jarige kinderen sociale media gebruikt, klimt dit aantal tot 7 op 10 bij 12-jarigen en meer dan 9 op 10 bij 13-jarigen. Dat blijkt uit onze grote opvoedingsenquête.

Vorige week besliste het Europees Parlement dat een kind jonger dan 16 jaar vanaf 2018 geen sociale media mag gebruiken zonder toestemming van zijn ouders. ZITDAZO hoopt dat België zich aan de bestaande leeftijdsgrens houdt (13 jaar) en actiever zal inzetten op het stimuleren van ‘mediawijsheid’ bij kinderen, zodat ze beter leren omgaan met digitale media.

6 op 10 kinderen tussen 4 en 16 jaar heeft een eigen tablet. De gemiddelde schermtijd (tijd die kinderen spenderen voor TV, computer, tablet of gsm) bedraagt 1u, weet het onderzoek. 3 op 4 ouders maakt met hun kind afspraken over het gebruik van digitale media. Als ouders straffen, doen ze dat 6 op de 10 keer door hun kind de toegang tot computer, smartphone of tablet te beperken of te verbieden.


bottom of page