top of page

Kind alleen thuis: vanaf welke leeftijd?


Het kan gebeuren dat kinderen na school even alleen thuis zijn of dat ze geen zin hebben om mee boodschappen te gaan doen. Een kind alleen thuis laten is voor veel ouders een bezorgdheid. Is dit wel toegelaten? Vanaf welke leeftijd kan het eigenlijk?

  • Er is geen wet die duidelijk stelt vanaf welke leeftijd kinderen alleen thuis mogen blijven. Het gaat hier om een inschatting die ouders moeten maken: Is mijn kind verantwoordelijk? Kan mijn kind zich aan de afspraak houden? Kan mijn kind gevaar inschatten?

  • Over het algemeen stelt men wel dat het vanaf 10 jaar (in meer of mindere mate) mogelijk is om je kind alleen thuis te laten. Als het kind ook de verantwoordelijkheid krijgt over een jonger kind (bijvoorbeeld broer of zus) is een minimumleeftijd van 14 jaar eerder aangewezen.

  • Als je jouw kind alleen thuis laat, wees dan eerlijk en duidelijk naar je kind toe. Zeg waar je naartoe gaat en hoe lang je (ongeveer) zal weg zijn.

  • Bouw stapsgewijs op, zowel in tijd als in afstand. Laat een kind eerst even alleen als je snel naar de bakker gaat of een jonger kind bij de opvang oppikt.

  • Maak duidelijke afspraken met je kind. Wat mag of moet je kind doen als je weg bent? Mag de deur geopend worden? Mag de telefoon beantwoord worden?

  • Leg uit wat je kind kan doen in geval van nood en zorg dat je kind steeds een ouder of iemand anders in de buurt kan bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld een lijst van telefoonnummers ophangen.

  • Sluit je kind niet op. Zorg dat je kind steeds naar buiten kan als dat nodig zou zijn.

  • Alleen-tijd voor kinderen is waardevol in hun groeiproces naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hou wel steeds in de gaten wat comfortabel is voor je kind. Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is niet de bedoeling dat je kind bang wacht tot je terug bent.


bottom of page