top of page

Ik lust dat niet


In veel gezinnen vormt etenstijd een leuk moment van de dag. Soms is er echter ook strijd aan de tafel. Ouders hebben het gevoel dat ze de hele tijd moeten zeuren om hun kind op een goede manier te laten eten. Vaak gebruiken kinderen (niet) eten als machtsmiddel, maar soms kan er ook een medische reden schuilgaan achter eetproblemen.

  1. Zorg voor een duidelijke routine voor en tijdens maaltijden, ook al is het vaak chaotisch net na school/werk. Structuur is ook hier belangrijk.

  2. Kondig etenstijd een tiental minuten op voorhand aan. Zo weet je kind dat hij of zij de activiteit moet afronden.

  3. Ga samen aan tafel zitten en maak er een moment van om te vertellen over de dag. De focus hoeft niet de hele tijd op eten of een moeilijke eter te liggen.

  4. Je kan je kind betrekken bij het opstellen van de menu, maar onderhandel niet eens het eten op tafel staat. Probeer wel elke maaltijd iets anders voor te schotel of groenten in verschillende vormen klaar te maken, vb. gestoomd vs. gepureerd.

  5. Schotel kleine porties voor bij moeilijke eters. Grote porties werken ontmoedigend.

  6. Bij weigering om te eten kan je een compromis maken, bijvoorbeeld drie happen proeven. Hou je hier wel aan.

  7. Stel grenzen bij opstandigheid of als er met eten wordt gegooid. Negeer of zet je kind eventueel in time-out. Blijf zelf rustig.

  8. Complimenteer als je kind proeft.

  9. Geef geen tussendoortjes of gesuikerde dranken na weigering van een maaltijd, ook al wil je je kind niet met een lege maag naar bed sturen. Hiermee hou je immers een slecht eetpatroon in stand.

  10. Bij moeilijke eters leg je de focus best niet zozeer op 'het hele bord leeg eten'. Je kan wel verwachten dat je kind proeft of aan tafel blijft zitten.


bottom of page