top of page

De druk op kinderen is te hoog


We horen steeds meer alarmerende berichten. Over de psychische gezondheid van onze kinderen. Tegelijkertijd willen we dat onze kinderen voldoen aan het gemiddelde, of er misschien zelfs bovenuit springen. Laat staan dat we willen dat ze niet voldoen aan de norm. We willen dat onze kinderen meelopen in de wedstrijd die het leven is.

In de kleuterklas krijgen kinderen al vaak te maken met 'moetjes' en 'magjes'. Kinderen moeten van jongs af naar educatieve programma's kijken en 'verantwoorde' spelletjes spelen. Soms moeten ze zelfs huiswerk maken in de vakanties. Veel rapporten bevatten nog steeds een 'gemiddelde' of 'mediaan'.

Uit een enquête van 1.500 ouders door onze organisatie blijkt:

- 9 op 10 ouders vinden dat er teveel verwacht wordt van kinderen

- 1 op 3 ouders laat hun kind geen huiswerk zonder fout afgeven

- 9 op 10 ouders vinden dat kinderen meer kind zouden mogen zijn

- 8 op 10 ouders heeft het gevoel te weinig tijd te hebben voor hun kind

De druk van het 'moeten' op onze kinderen heeft tot effect dat ze stress ervaren. Stress zorgt ervoor dat kinderen geen plaats meer hebben voor andere zaken zoals ontspanning. Stress zorgt ervoor dat een kind geen kind kan zijn. Stress zorgt er tenslotte ook voor dat kinderen sneller depressies en angsten ontwikkelen. Dat bevestigen hersenspecialisten.

We zijn een applausgeneratie, zolang het goed loopt. Als het moeilijk loopt, hebben we als ouder de neiging om te beschermen. Bange ouders maken bange kinderen. Wanneer ouders hun kinderen te veilig laten spelen of behoeden voor mislukkingen, ontstaan angsten. Het vermijden van kwetsbaarheid maakt een kind net kwetsbaar.

Laten we samen gaan:

voor een opvoeding die niet gericht is op moeten

voor het verminderen van druk op onze kinderen

voor mildheid. Voor onszelf als ‘goed-genoeg-ouders’. Voor de kinderen door te proberen de druk die de maatschappij ons oplegt niet te projecteren op hen. Gaan voor realistische verwachtingen dus naar jezelf als ouder én naar je kind. Want élk kind loopt zijn eigen traject op zijn eigen tempo en is daarom niet meer of minder dan een ander kind.

voor dat wat kinderen nodig hebben

voor kinderen die ook een beetje worden blootgesteld aan tegenslag en imperfectie. En dat slechte nieuws zélf aan te kunnen.

voor twee principes die ervoor zorgen dat de Zweden amper burn-outs kennen:

- lagom är bäst (net genoeg is het beste)

- Fika (even halt houden)

voor een opvoeding die méér gericht is op gelukkig zijn en genieten.

Wat wil je worden, vroeg de juf,

‘t was in de derde klas

ik keek haar aan en wist het niet

‘k dacht dat ik al iets was.’

Toon Hermans

bottom of page