top of page

5 wensen voor mijn opgroeiende dochter


door mama Nessie

Durf zoveel mogelijk fouten maken, vertrouw in het goede van de mens, volg je grote hart...

Aatje heeft een sprong gemaakt, niet alleen letterlijk, maar ook in haar leven. Haar kleutertijd is voorbij en de overstap naar de grote school is gezet. Zij beleeft dus een overgangsmoment, net zoals zovele andere kinderen. Die overgangsmomenten zijn belangrijk in een mensenleven en worden gevierd door communies of lentefeesten of grootwordenfeesten of...

Met de overstap naar het eerste leerjaar komen ook

de eerste levensvragen. Vragen naar de zin en de bestemming van ons leven: "Wie ben ik, wat ben ik en waar ga ik naartoe?"

Ik hou stil bij hoe ik Aatje kan helpen op haar weg en ook de wensen die ik heb voor haar:

1. ik wens je boven alles LIEFDE

LIEFDE in je grote hartje voor iedereen . LIEFDE voor jezelf . LIEFDE van anderen voor jou die je vanbinnen verwarmt.

2. ik wens je ook EIGENHEID

EIGENHEID in al je talenten, EIGENHEID in jouw unieke weg die je zal gaan, EIGENHEID in je creativiteit.

3. ik wens je veel VERTROUWEN

VERTROUWEN in jezelf en wat je aan de wereld bijdraagt, VERTROUWEN in je FIJNGEVOELIGHEID en je voelsprietjes, VERTROUWEN in het goede dat in iedere mens zit.

4. Ik wens je VEERKRACHT

VEERKRACHT die je toelaat bang te zijn om vervolgens je angsten te overwinnen, VEERKRACHT waardoor je heel veel fouten durft maken en dus veel bijleert, VEERKRACHT die je veilig doet vallen en nadien weer opstaan.

5. Ik wens je LEVEN

LEVEN en beleven van JOUW LEVEN, van jouw dromen en passies. En het meest van al, Aatje wens ik dat je verder GROEIT in wie jij ècht bent, nu al!

Mooi ingekaderd heeft ze deze wensen meegekregen op haar grootwordenfeest. Ik mocht de moeder zijn die ik wou zijn op haar mooie dag.

Ik zal nooit haar vuursprong vergeten en hoe symbolisch die was. Symbolisch voor het groeien van kind naar volwassene, van het '(nog) niet kunnen' naar het 'wel kunnen'.

Ze vond het zo spannend dat er even traantjes kwamen. Dat ene moment waarop ze mijn hand nodig had en toen.....toen ze ze ging ervoor. Ze VLOOG over het vuur heen !

Om nog geen minuut later opnieuw helemaal alleen over te springen.

Als er iets is wat ik wil zijn voor haar dan is het die hand. Heel eenvoudig, Er zijn voor haar, niet meer of niet minder, want vleugels die heeft ze al van zichzelf, ze moet ze alleen durven uitslaan !

THOSE WHO DON'T JUMP WILL NEVER FLY


bottom of page