top of page

Hoe is het als je oma dementie heeft?


Donderdag 21 september is het Wereld Dementie Dag, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Ex-K3 lid Kathleen Aerts schreef uit eigen ervaring een hartverwarmend en hoopvol voorleesboek voor kinderen, over liefde. We stelden Kathleen enkele vragen.

Dag Kathleen. Je probeert dit toch wel beladen thema positief te benaderen. Waarom doe je dat en hoe heb je dat aangepakt?

"Hoewel Alzheimer een verschrikkelijke en deprimerende ziekte is, heb ik in dit boek getracht kinderen handvaten aan te reiken om positief om te gaan met iemand die aan deze ziekte lijdt. Het thema is zwaarmoedig, maar het verhaal is dat allerminst. Het is een vrolijk boek vol liefde en magie. Zonder belerend te zijn, leren kinderen toch op een mooiere manier naar hun grootouders kijken en ontdekken ze hoe ze af en toe toch weer even heel dicht bij hen kunnen zijn."

Wat wil je dat kinderen die met een dergelijke situatie te maken krijgen onthouden uit het boek?

"Met ‘Lilly en Max’ wil ik kinderen die in aanraking komen met Alzheimer op weg helpen om op een liefdevolle en positieve manier om te gaan met deze vreselijke ziekte. Kinderen kunnen zich maar weinig voorstellen bij de ziekte en ze zien ook hoe hun eigen ouders daarmee worstelen. Door vanuit hun eigen leefwereld te vertrekken – en die is nu eenmaal een stuk fantasierijker, vrolijker en kleurrijker – wil ik hen op een plezierige manier beter leren om te gaan met deze aandoening."

Wat heeft je eigen ervaring met (jong)dementie je geleerd?

"Alzheimer is een ongeneeslijke en progressieve ziekte. Hieraan kan je niks veranderen; de enige manier om hiermee om te gaan is aanvaarding. Dit klinkt heel clichématig en is niet evident, maar eenmaal je het 'gevecht' staakt komt er weer ruimte vrij om van de schaarse mooie momenten die ons nog samen resten, ten volle te genieten. Ik heb ook geleerd dat de ziekte er plots een stuk minder eng uitziet, als je ze vanuit een kinderlijke bril benadert. Voor volwassenen is het eng om te zien dat alle grenzen van logica, tijd en ruimte verdwijnen, maar vanuit een kinderhoofdje vol fantasie schept dat idee net enorme mogelijkheden."


bottom of page