Kinderen opvoeden is geen wedstrijd

Als ouders krijgen we het gevoel er niet aan te kunnen ontsnappen. Het is van moeten. Het wordt haast een competitie om het ideale kind op te voeden. We willen dat onze kinderen van jongs af meelopen in de wedstrijd die het leven is.

Kruipt ze al? Is hij al droog 's nachts?

Waar dat allemaal écht over gaat? Het gaat over sluimerende idealen. Over zoveel mogelijk leren bijvoorbeeld. Educatieve spelletjes, TV-programma's als Dora of bepaalde visies - bijvoorbeeld van scholen - maken dit een logische keuze die je als ouder wel moét maken.

‘Wat is de mediaan van de klas?’, vraagt mijn papa me nadat ik hem een 7 op 10 op rekenen toon.

Schoolstress, werkstress

Een mama vertelt ons na een lezing dat haar kind in de vakantie zovéél mogelijk oefeningen online moest maken. Want 'dat heeft de juf gezegd'. Kinderen die dit niet deden, werden hierop aangesproken. In de klasgroep.

Maar… het zo verstandig mogelijk willen maken van onze kinderen heeft tot effect dat de jongens en meisjes stress ervaren. Stress zorgt ervoor dat kinderen geen plaats meer hebben voor andere zaken zoals ontspanning. Stress zorgt ervoor dat kinderen sneller depressies en angsten ontwikkelen. Dat bevestigen hersenspecialisten. Maar vooral zorgt stress ervoor dat een kind geen kind kan zijn.

Eén op drie ouders laat hun kind geen huiswerk met fouten afgeven, dat blijkt uit onze huiswerkbevraging. 66% van de ouders meent dat huiswerk in de lagere school stress oplevert in het gezin, maar ook spanningen bij het kind zelf.

Alarm

We horen steeds meer alarmerende berichten. Over de psychische gezondheid van onze kinderen. Tegelijkertijd willen we dat onze kinderen voldoen aan het gemiddelde, of er misschien zelfs bovenuit springen. Laat staan dat we willen dat ze niet voldoen aan de norm.

Dat maakt ons bezorgd.

Daarnaast zien we zoveel krachtige voorbeelden. Van ouders en leerkrachten, die dag in dag uit inspanningen doen om kinderen in alle maten en gewichten te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Om te zoeken naar antwoorden.

Dat stelt ons gerust.

Laten we samen gaan: