top of page

Waarom spelen kinderen?


Een relaas over waarom spelen belangrijk blijft...

Spelen kinderen nog zoals tien of twintig jaar geleden? Is er hiervoor nog genoeg ruimte en tijd? Mogen ze wel spelen of zijn we allemaal te voorzichtig geworden als het op onze kinderen aankom? Spelen helpt nochtans de ontwikkeling op héél wat vlakken. Kinderen oefenen hun motoriek, ontwikkelen hun sociale vaardigheden, en verwerken hun ervaringen.

Kinderen die spelen, zijn bezig met hun handen en hoofd. Ze hanteren allerlei materiaal, van bestaand speelgoed tot een tak of een steen dat op hun pad ligt. Zo ontdekken ze hun eigen lichaam met alle mogelijkheden en beperkingen, alsook de wereld om hun heen.

Kinderen die samen spelen, leren onderhandelen: wie is wie, wie speelt met wat, hoe zal het spel verlopen? Ze kunnen ook ruzie maken, en deze weer oplossen. Deze sociale vaardigheden kunnen ze later zeker gebruiken.

>> lees verder onder de foto

Tijdens spel verwerken ze ook wat ze ervaren hebben en waarmee ze bezig zijn. Op héél wat gebeurtenissen hebben ze geen vat. Dit hoeft niet altijd zo, maar in spel kunnen ze er wel controle over krijgen. Ze praten via hun spel met zichzelf, en met anderen zonder specifiek te benoemen wat ze juist beweegt. Het echt benoemen kan spanning opleveren waardoor ze zich juist terugtrekken, en ze de volledige verwerking niet bereiken. Ze ontwikkelen hierbij ook cognitief doordat ze kunnen doen alsof. Ze leren de mogelijkheid om in symbolen te denken.

Ook als ouder of opvoeder is het leuk om mee te duiken in het spel van het kind. Je geeft hen individuele aandacht, behoudt de positieve focus, geeft hen tijd en ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. Bovenal ben je met hen samen in spel waardoor je even geen opvoeder hoeft te zijn en je zelf mee kan ontspannen.

Spelen heeft zeker een positieve invloed op kinderen en hun ontwikkeling. Ze leren sociale vaardigheden, ze ontwikkelen probleemoplossend gedrag, kunnen creatief denken, en kunnen zichzelf beheersen. Investeren in spelen, betaalt zichzelf voor kinderen sowieso terug!


bottom of page