top of page

Weerbaar zijn: als rots en water


Rots en water is een concept dat de laatste maanden en jaren opgang kent in het werken aan weerbaarheid van kinderen en jongeren. We interviewden Anne en Tinne, die elkaar leerden kennen in het werken met minderjarigen die een moeilijke thuissituatie kennen. Binnen hun job maakten ze voor het eerst kennis met weerbaarheidstrainingen onder de vorm van het ‘rots en water’ concept.

Dag Anne & Tinne: kort samengevat, waarvoor staat Rots & Water?

Voor ons is rots en water is een psychofysieke weerbaarheidstraining op basis van ervaringsgericht leren. Het gaat over vragen als: wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen en hoe leer ik hiermee omgaan, hoe kom ik over op anderen, wat heb ik anderen te bieden, wat kunnen anderen van mij verwachten, hoe kan ik grenzen stellen zowel naar mezelf en anderen (nadat ik mezelf heb leren kennen) & wie ben ik in interactie met de ander?

Het rotsbeeld staat voor zorgen voor jezelf, je eigen doelen en grenzen, het inzetten van de eigen kwaliteiten, het afzonderen van anderen indien nodig. Water staat dan weer voor rekening houden met anderen, luisteren naar anderen en in interactie treden met anderen. De kracht van de training zit het in het bewustworden van de kracht van beiden, rots- en waterkracht.

Wat verstaan jullie onder weerbaarheid? Wanneer is een kind weer-baar?

Een kind dat zichzelf kent, kan zijn mening op een manier delen zonder de ander te kwetsen.Voor ons is het belangrijk dat een kind zich goed voelt in zijn/haar vel. Het gevoel kan hebben dat je jezelf mag zijn. Dat hij/zij tevreden is met wie hij/zij is.

Een kind eigenlijk dat zich flexibel kan opstellen, als water, zonder eigen grenzen te laten overschrijden, als rots.

>> lees verder onder de foto

Wat vinden jullie belangrijk in de opvoeding van een kind?

Als ouders van jonge kinderen vinden wij het gewoon belangrijk dat ze gelukkig zijn, zich goed voelen.Daarnaast zouden we het super vinden als ze zouden uitgroeien tot sterke, zelfstandige, oprechte en ondeugende jongvolwassenen. Wij proberen dit te bekomen door onze kinderen te laten experimenteren en zichzelf hierin te ontdekken en te leren kennen.

Waarvan zeggen jullie als mama: dat nooit meer?

Door anderen je leven te laten leiden sta je onder druk, heb je weinig voeling met jezelf en kan je niet altijd de juiste prioriteiten stellen. Hier zijn we beiden al tegenaan gelopen. We zagen het effect hiervan op onze kinderen waardoor we niet meer de emtionele ruimte hadden om onze kinderen te laten experimenteren en zijn.

Hoe gaan jullie trainingen te werk?

We bieden in alles wat we doen een speelse en actieve vorm van leren aan. Tijdens onze tweedaagse bijvoorbeeld maken we niet alleen gebruik van rots en water, maar ook van andere methodieken, spelen, een ezelwandeling (Dieren reageren heel instinctief op mensen. De kinderen krijgen de kans om hun aangeleerde vaardigheden uit te proberen op de koppige ezels.) om zo op ontdekking te gaan naar jezelf, je krachten en valkuilen, vertrouwen op jezelf, samenwerking, ben ik meer rots of water en hoe kan ik hiermee omgaan... Vanuit onze groepservaring binnen de bijzondere jeugdbijstand, hebben wij veel ervaring aan methodieken en spelen die aanvullend werken met rots en water.


bottom of page