top of page

20 zinnen die kinderen meer in zichzelf laten geloven


Carol Dweck – een bekende psychologe die werkt rond thema’s als motivatie, persoonlijkheid en ontwikkeling – beschrijft in een van haar boeken een middelbare school in Chicago, waar leerlingen de quotering ‘nog niet’ krijgen als ze voor een bepaald vak een onvoldoende halen.

De kracht van deze twee kleine woorden is zeer sterk. In plaats van een veroordelend ‘jij kunt dit niet!’, wat heel wat hinderlijke gedachten met zich kan meebrengen, krijgen de leerlingen met ‘nog niet’ de boodschap dat ze in een proces zitten en dat hun ‘cijfer’ geen vaststaand feit is maar veranderlijk.

'Nog niet’ verlegt de focus van falen naar groei, de toekomst. Een onvoldoende op een school- rapport hoeft zo geen drama te zijn, maar kan juist een aanzet zijn om het de volgende keer wél te kunnen.

Kinderen met een ​​groeimindset zullen volgens Carol Dweck meer durven stilstaan bij fouten en faalervaringen en hieruit proberen te leren. Deze kinderen overtuigen zichzelf ervan om het eens op een andere manier te proberen. Hun houding ten opzichte van leren (en het leven) verandert. Deze en andere tips komen aan bod in ons boek 'Opvoeden tot zelfvertrouwen'.

Hoe kan je kinderen aanmoedigen om een ​​groeimindset te ontwikkelen en in zichzelf te geloven? 20 zinnen die je inspireren.

"Je hebt het probleem rustig bekeken en daarna een geweldige oplossing bedacht."

"Wat ben jij vindingrijk!"

"Dat heb je goed bedacht."

"Ik bewonder de moed die nodig was om op te komen voor wat je gelooft."

"Ik denk dat je uit deze ervaring iets zal leren."

"Er is er maar één zoals jij!"

"Wat ben je vastberaden!"

"Je flexibiliteit heeft je zeker geholpen om met deze tegenslag om te gaan."

“Je leert het snel."

"Wat heb je hard gewerkt."

"Je ruimdenkendheid is zo knap."

"Ik wist dat je het kon."

"Wat je deed, was heel attent."

"Je bent zo vriendelijk."

"Wat kan jij goed luisteren, zeg."

"Daar ben je goed mee omgegaan!"

"Ik zal altijd van je houden en je waarderen om wie je bent, en niet om wat je bereikt."

"Daar kan je echt trots op zijn.”

"Ik wil niet dat je iemand anders bent dan wie je bent."

"Je hebt het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat je het kan."


bottom of page