top of page

Sociaal vaardige kinderen zijn gelukkiger als volwassene


Ouders van jonge kinderen denken al vaak na over de toekomst van hun kind. Als het kan willen ze die toekomst in positieve zin beïnvloeden, uiteraard. Daarbij staat heel vaak het belang van het goed doen op school voorop.

Hoewel een degelijk onderwijs natuurlijk de fundamenten legt om te voorspellen of een kind het 'goed' zal doen in het latere leven, zijn veel ouders verbaasd dat er een nog grotere correlatie is tussen de sociale vaardigheden die kleuters tonen en het welbevinden van deze kinderen wanneer ze 25 jaar zijn.

Of, in andere woorden: ongeacht hoe geavanceerd een lagereschoolkind kan lezen of hoeveel geld zijn ouders verdienen toont onderzoek namelijk aan dat kleuters die degelijke sociale vaardigheden laten zien meer geneigd zijn om het goed te doen op school, een diploma te behalen, een baan te vinden en uit de gevangenis te blijven dan degenen die een lager niveau van sociale functioneren vertoonden.

Wanneer we dus als ouder de druk voelen om te bezuinigen op spel en sociale interactie om meer bezig te zijn met huiswerk en studeren, weet dan dat het eigenlijk de zogenaamde soft skills die het meest voorspellend zijn voor succes en geluk bij kinderen op langere termijn.

Voorbeelden van deze sociale competenties die je kan aanscherpen bij je kind hebben o.a. te maken met het al dan niet goed oplossen van volgende vragen:

  • Hoe speel en werk ik goed met anderen samen?

  • Hoe los ik problemen op?

  • Hoe herken ik gevoelens en hoe ga ik ermee om?

  • Hoe kan ik anderen helpen?

  • Hoe kan ik mijn impulsen beheersen?

Kinderen die een passend antwoord vinden op dit soort vragen door een opvoeding die daar op gericht is zullen groeien in zelfvertrouwen.

Dat er geen voorgeschreven wet bestaat die heel precies stelt hoe je je kind moet opvoeden, betekent echter niet dat er geen handvaten bestaan. In ons nieuwe boek 'Opvoeden tot zelfvertrouwen' kunnen (groot)ouders, leraren en andere begeleiders aan de slag om kinderen te helpen om op een effectieve manier vrolijker, vol zelfvertrouwen en gelukkiger in het leven te staan.

(gebruik kortingscode zelfvertrouwen2018)


bottom of page