top of page

Schenk je kind fysieke & mentale warmte


Kinderen hebben behoefte aan een warm en veilig gevoel. Die warmte kan je geven op mentaal vlak én op fysiek vlak. Sommige ouders zijn bang dat ze hun kind te veel verwennen door ze te vertroetelen, maar dat is onzin. Je kunt je kind niet te veel zeggen of laten merken dat je van hem of haar houdt door fysieke en mentale warmte te bieden.

Mentale warmte geven houdt in dat je probeert om blij te zijn met je kind zoals het is, in plaats van alleen tevreden te zijn als je kind iets (goed) doet of niet doet. Het gaat erom je kind het gevoel te geven dat het er mag zijn, dat je nabij bent en dat je het erkent in zijn behoeften. Als kinderen de gevolgen van wat ze doen als positief ervaren, dan zullen ze zich ook bevestigd voelen in dat gedrag. De kans is dan groot dat het in de toekomst nog vaker zal voorkomen. Het kind krijgt immers de boodschap ‘Ga zo door!’, en zal zich inspannen om die waardering in de toekomst opnieuw te krijgen.

Complimenten geven is een zeer goede manier om kinderen positieve feedback te geven. Zo tonen volwassenen hun dat ze op de goede weg zijn en leren ze het ‘gewenste’ gedrag aan. Complimenten versterken ook de band tussen gezinsleden én ze geven een boost aan het zelfvertrouwen van het kind. Het is als kind erg fijn om een opvoedingsfiguur in je buurt te hebben die opmerkt dat je iets goed doet. Ook op de momenten dat jullie niet samen zijn, kun je contact houden, bijvoorbeeld door samen te zoeken naar iets dat symbool staat voor jullie relatie.

Fysieke warmte geef je door je kind regelmatig te omarmen, te knuffelen, aan te kijken of aan te raken. Als je dat doet, komt in de hersenen een chemisch stofje vrij: oxytocine, ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. Dat zorgt ervoor dat gevoelens zoals angst en stress worden onderdrukt en dat een gevoel van vertrouwen en verbondenheid wordt verhoogd.

Kinderen die opgroeien met regelmatig lichamelijk contact zullen hier als volwassenen ook gemakkelijker mee omgaan. Ze leren dat genegenheid tonen natuurlijk is en ontwikkelen sociaal-emotionele vaardigheden die helpen om gezonde interpersoonlijke relaties aan te gaan.

Kinderen die regelmatig geknuffeld worden, ontwikkelen een positiever zelfbeeld in vergelijking met kinderen die weinig affectie krijgen en zich afvragen of ze wel geliefd zijn.

Onthoud: een knuffel geven heeft geen reden nodig. Natuurlijk is het ene kind meer een ‘knuffeldier’ dan het andere. Houd daar rekening mee en probeer goed in te schatten op welke manier je kind behoefte heeft aan lichamelijk contact.

Dat er geen voorgeschreven wet bestaat die heel precies stelt hoe je je kind moet opvoeden, betekent echter niet dat er geen handvaten bestaan. In ons boek 'Opvoeden tot zelfvertrouwen' kunnen (groot)ouders, leraren en andere begeleiders aan de slag om kinderen te helpen om op een effectieve manier vrolijker, vol zelfvertrouwen en gelukkiger in het leven te staan.

(gebruik kortingscode zelfvertrouwen2018)


bottom of page