top of page

Als je zus of broer een beperking heeft

Opgroeien in een gezin als broer of zus van een kind met een beperking is gewoon, maar toch ook heel speciaal. Dit merken de thuisbegeleiders van Kadoddder dagelijks in de begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Broers of zussen van kinderen met een specifieke zorgnood (we noemen ze brussen) groeien op in een zeer unieke situatie. Kinderen uit eenzelfde gezin hebben sowieso veel invloed op elkaars ontwikkeling en gedrag. Heeft één van de kinderen een beperking, dan is die invloed vaak nog intenser. Het opvoeden van een zorgenkind vraagt veel tijd en dan wordt wel eens voorbijgegaan aan de noden van die brussen.


Begeleiders van thuisbegeleidingsdienst Kadodder ervaren dat aandacht geven aan de brus, zijn noden, maar ook zijn krachten, helpend kan werken en veel later leed kan voorkomen. Op een creatieve manier proberen zij individueel of in groep de brus de aandacht te geven die hij verdient. En dat werkt, dat is zeker.


Het idee voor het ontwikkelen van een tool werd geboren: het zou er één zijn om op een speelse manier met brussen in gesprek te gaan en hen zo te ondersteunen. Een bestaand spel ontwikkeld door de studenten van de AP-hogeschool voor Kadodder was de inspiratiebron.Met behulp van een spelbord en spelkaarten met vragen en opdrachten wordt het thema van het brus-zijn letterlijk en figuurlijk op tafel gelegd. De brus trekt met de begeleider langsheen 9 strandcabines, die verwijzen naar de 9 domeinen van kwaliteit van leven van T. Moyson (2012). Samen dingen doen, tijd voor jezelf, aanvaarden, omgaan met het andere gedrag, elkaar begrijpen, bezorgd zijn, omgaan met reacties van anderen, weten bij wie je terecht kan en lotgenoten ontmoeten, zijn de thema’s die aan bod komen. De tocht eindigt bij een bootje waarin de brus zijn schatten verzamelt (symboliseert zijn krachten), maar ook eventuele vuurtorens (zijn aandachtspunten). De brus kan zelf verder varen, maar de ‘schatten’ en ‘vuurtorens’ kunnen ook in een verdere begeleiding meegenomen worden.


Sterrenstrand kan gebruikt worden bij brussen tussen de 6 en 14 jaar, individueel of in kleine groepjes o.l.v. een professionele begeleider (thuisbegeleider, opvoeder, psycholoog, …). De methodiek is ontwikkeld voor brussen van kinderen met een verstandelijke beperking, maar kan ook voor andere brussen gebruikt worden.


Meer informatie:


Comments


bottom of page