top of page

App laat kleuters groeien in talenten

Ons onderwijssysteem is vaak gericht op harde vaardigheden zoals (kunnen) rekenen en taal. Maar ook andere talenten zijn belangrijk in het volwassen leven. Daarom ontwikkelen Saar Steverlinck en Hanne Rosius - beiden lerarenopleider verbonden aan de PXL Hogeschool – een app die alle talenten van kinderen in kaart brengt – en dat al vanaf de kleuterleeftijd.

Dag Hanne & Saar. Hoe zijn jullie op het idee gekomen van zo’n app?

We merkten op dat het huidige schoolsysteem vaak focust op een beperkt aantal competenties. Het resultaat van dit soort voornamelijk competentiegericht onderwijs is dat leerlingen hun schoolcarrière soms eindigen met het gevoel dat ze geen talent hebben of dat ze een verkeerde perceptie – soms ook overschatting – van wat (hun) talent inhoudt. Talent is méér dan wiskundige, talige en wetenschappelijke vaardigheden onder de knie hebben. Kennis is nodig, maar ook andere talenten zijn onontbeerlijk in de maatschappij van morgen.

Hanne bouwde de afgelopen jaren veel ervaring op als onderzoeker rond digitale portfolio’s en zo was de keuze snel gemaakt om te werken aan een project waarbij de groei van kinderen ook eens op een andere manier in kaart wordt gebracht – dit keer met de focus op hun talentontwikkeling.

Hoe bedoelen jullie dat juist?

Als kinderen het gevoel hebben dat ze geen talenten hebben, heeft dat een grote impact op hun welbevinden. Het is vermoeiend om voortdurend te moeten groeien in competenties waar je niet vanzelfsprekend goed in bent.

Als we talent op een andere manier beschouwen en vooral ruimer bekijken dan ‘goed zijn in taal of rekenen’, kunnen we zuurstof geven aan die verborgen talenten – die nu vaak onder de radar blijven. Dat zorgt op termijn voor weerbaarheid, veerkracht en een beter mentaal welbevinden.

Dat doen we door al van jongs af aan te kijken naar wat de talenten zijn van kinderen en door goed te observeren welke van die talenten al in de kleutertijd zichtbaar zijn. Daarvoor ontwikkelen we dus een app die geschikt is voor ouders en leerkrachten, maar vooral ook voor de kinderen zelf. Het is een digitaal portfolio waarin kleuters hun eigen talenten kunnen exposeren.


lees verder onder het filmpje

Een app met de geest van een kleuter in het achterhoofd, dus?

Klopt helemaal. We creëren een aantrekkelijke omgeving die uit twee delen bestaat. In het kleutergedeelte werken we met een eenvoudige besturing en een mascotte die de kleuters begeleidt. We kiezen heel bewust voor een genderneutraal draakje waar elk kind zich mee kan identificeren. In het leerkrachtengedeelte kan de leerkracht bepaalde filmpjes markeren die een dankbaar gespreksonderwerp kunnen zijn tijdens kringmomenten. Op die manier kan de leerkracht gaandeweg taal geven aan hoe kleuters over zichzelf, elkaar en hun talenten denken en spreken.

In de app monitoren we de dus leergroei van kinderen, maar dit gaat veel breder dan de standaardvaardigheden. We kijken hoe de kinderen groepsvaardigheden onder de knie hebben, maar ook hoe ze initiatief nemen, opruimen en anderen troosten. We visualiseren dus naast de competenties ook hun talenten. Vandaar de naam van de app Xpo 2.5: het exposeren van talenten voor kleuters vanaf 2,5 jaar.

Opvallend: het is een heel empowerend project.

We zetten de kinderen in de kijker, ze worden getoond in hun sterkte. De talenten van de kinderen staan centraal en ze krijgen hier via de app zicht op. De kleuters krijgen veel eigenaarschap over hun portfolio en bepalen zelf welke dingen erin opgenomen moeten worden. Jonge kleuters zullen hier nog hulp bij nodig hebben, maar oudere kleuters zullen steeds makkelijker opmerken waar hun talenten liggen net doordat ze er al van in het begin bewust mee bezig zijn. Zo kunnen ze deze talenten – waar ze goed in zijn, maar vooral: die hen energie geven – op verschillende momenten en manieren inzetten. Mogen werken met je talenten geeft zuurstof op momenten dat het even lastiger loopt. Zicht hebben op je talenten maakt dat je talenten kan inzetten op een zinvolle en helpende manier wanneer je iets aan het oefenen bent dat je nog moeilijk vindt. Dat sterkt de kinderen om zichzelf beter te leren kennen en om vooral dingen te doen die hen gelukkig maken. Contacteer voor meer informatie: Saar Steverlinck Hanne Rosius
Comments


bottom of page