top of page
  • Instagram

Ik kan het (nog) niet

Een positief werkboek waarmee kinderen

leren omgaan met faalangst

voor €19.99 (excl. verzending)

ZITDAZO

ZITDAZO
Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.14.24.png

Ik kan het (nog) niet

Ontdek het positieve werkboek waarmee kinderen leren omgaan met faalangst.

Een aantrekkelijk ontworpen boek waar kinderen, aan de hand van creatieve invulblaadjes en verschillende vragen, leren:

  Hoe de faalangst eruit ziet en wordt uitgelokt

  Taal te geven aan emoties en angsten

   Het faalangstmonster kleiner te maken

voor €19.99
(excl. verzending)

Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.14.30.png

Ik kan het (nog) niet

AANTREKKELIJK.

 

Het werkboek is creatief vormgegeven en telt 64 kleurrijke invulblaadjes. De verschillende vragen zijn erg laagdrempelig en leren kinderen op een positieve manier omgaan met gevoelens van faalangst.

.

FAALANGST MAG ER ZIJN.

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hebben  vaker problemen met het controleren van  gevoelens van (faal)angst. Dit kan leiden tot heftige reacties of (ongewenst) gedrag. Het gedrag dat een kind laat zien wordt gestuurd door processen die onzichtbaar zijn. Het boek leert een kind kijken naar deze achterliggende gedachten en gevoelens en hier taal aan geven.

Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.14.24.png

FAALANGST (H)ERKENNEN.

 

Het werkboek brengt triggers die faalangst uitlokken in kaart en leert het kind hiermee op een laagdrempelige manier om te gaan. Het is geen werkboek met voorschriften en gedragsregels om een kind ‘beter in de pas te leren lopen’, het werkboek leert kinderen wél hoe ze met een beetje hulp het Faalangstmonster kleiner kunnen maken.

EMPOWEREND.

De tools die het werkboek aanreikt zijn erop gericht kinderen in staat te stellen de krachten van zichzelf en hun omgeving te zien en in te zetten om zo te komen tot een nieuwe situatie waar faalangst een minder aanwezige rol speelt. Dit bijvoorbeeld door 'groeigedachten'. Daarnaast geeft het boek duidelijk aan dat een kind er niet alleen voor staat.

Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.40.44.png
Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.18.50.png
Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.40.31.png

Vaak gestelde vragen

Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.14.30.png
Schermafbeelding 2022-03-09 om 12.45.40.png

ONZE TOOLS

 

Ontdek  al onze positieve dagboeken die kinderen helpen aan de slag te gaan rond specifieke thema's.

Schermafbeelding 2022-02-23 om 09.48.04.png
44827980_10214562903960951_5702569323193

OVER DE AUTEURS

 

Vanessa Lauwers is enthousiastelinge, unicornbeliever,  mama van een tienerzoon, baasje van 5 viervoeters en experte om kinderen en jongeren terug in hun kracht te zetten. Ze is de bezielster van 't Zonnekind.

Steven Gielis is lector Orthopedagogie en de bezieler van ZITDAZO, een community die ouders samenbrengt, opleidingen en trainingen organiseert en publicaties uitbrengt rond thema’s als weerbaarheid, hoogsensitiviteit en positieve mindset.

Voor welke leeftijd is het werkboek geschikt?

Het werkboek is geschikt voor kinderen uit de lagere school. Jongere kinderen vanaf zes jaar zijn soms gebaat bij wat extra ondersteuning tijdens het invullen. Ouders of begeleiders kunnen samen met hen de vragen overlopen en eventueel wat meer uitleg geven als dat nodig is. Oudere kinderen, meestal vanaf tien jaar, kunnen het werkboek hanteren als een autonoom reflectie-instrument.
 

Welke inhoud heeft het boek?

Het werkboek bevat vragen, oefeningen en opdrachten die kinderen laten nadenken over faalangst . Het werkboek normaliseert emoties en bedenkt samen met het kind goede manieren zodat de faalangst een minder grote plaats inneemt in het dagelijks leven. Het werkboek gaat op zoek naar triggers en daagt kinderen uit om hiermee aan de slag te gaan door middel van concrete tools.

 

Vervangt het werkboek therapie?
 

'Ik kan het (nog) niet' is geen werkboek dat alle situaties zal oplossen. Het is wel een werkboek dat ook kan worden ingezet binnen een therapeutische context. Zoek contact met een hulpverlener als je je zorgen maakt over je gezinssituatie of het gedrag of beleving van je kind.
 

Wat is de kostprijs van de verzending?

We verzenden tweemaal per week.

Voor verzending binnen België gelden de volgende tarieven:
 

1 boek: €4.00

2, 3 of 4 boeken: €6.70

5 tot 10 boeken: €8.95

Meer dan 10 boeken: neem contact

Verzending naar Nederland: 1x per week

Kan ik het boek in grotere aantallen bestellen?

Het boek kan worden aangeschaft in grotere hoeveelheden. Neem contact voor een  maximaal wettelijke korting van 10% op de gereglementeerde boekenprijs van €19.99.

Welke organisatie zit er achter het boek?

ZITDAZO verzorgt lezingen voor ouders en gaat al jaren met kinderen op pad om hen te stimuleren richting meer zelfvertrouwen en assertiviteit. De organisatie brengt publicaties uit voor kinderen en ouders. Bekijk de algemene voorwaarden voor bestellingen.

Anchor 1
bottom of page