top of page
Anchor 1

Help, mijn kind is een gamer!

Gamen , het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Op zich geen probleem natuurlijk, gamen heeft vele positieve kanten. Echter zijn er ook risico’s verbonden aan gamen, vooral als de balans kwijt is. Hoe gaan we hier mee om, en wat als we denken dat er meer aan de hand is met de gamer?

Help, mijn kind is een gamer!

Krijg grip op het gamen van je kind

Gamen wordt steeds toegankelijker door ontwikkelingen en sneller wordend internet. Er zijn wel degelijk positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook zorgen. Niet iedereen kan goed met het gamen omgaan. Onderzoek uit 2014 laat zien dat 38% van de jongeren tussen 10 en 16 jaar minstens drie uur per dag gamet. Eén op de tien jongeren tussen 13 en 15 jaar voldoet aan de kenmerken van een gameverslaving. Deze cijfers laten zien dat gamen, maar ook de problemen die er mee gepaard gaan, steeds groter worden.

Tijdens deze informatie avond zal het gamegedrag worden toegelicht door André Parren. Hij is pedagoog en ervaringsdeskundig op gebied van gamen en heeft in zijn leven zowel de positieve als de negatieve kanten van het gamen mogen meemaken. Door zijn jarenlange ervaring in het werken met gamers, opvoeders, hulpverleners en scholen, leerde hij dat er vaak een grote kloof is tussen beide groepen op het gebied van gamen en alles wat daar mee te maken heeft.

Ouders en professionals weten vaak te weinig van het onderwerp af, met het resultaat dat er niet adequaat gehandeld kan worden. Verder valt het André wel eens op hoe negatief er tegen het fenomeen gamen wordt aangekeken, is dit terecht? Al op jonge leeftijd lijken kinderen vaak meer verstand van gamen te hebben dan hun opvoeders. Daarnaast is gamen een bezigheid waar te weinig toezicht op wordt gehouden door opvoeders.

‘Ik bekijk de wereld van gamen vanuit meerdere perspectieven: o.a. vanuit de gamers, ontwikkelaars, vanuit de ontwikkelingspsychologie en vanuit de opvoeder. Daarnaast zal ik extra aandacht schenken aan het kind, de puber en de adolescent, dit vanuit psychologisch perspectief. ‘

Hoe gaan de verschillende leeftijdsgroepen om met games? Wat spreekt ze aan? Wat zijn de valkuilen? En waarom gamen ze zoveel? En welke signalen zien we als onderwijs professionals en hoe gaan we hiermee om? Tijdens deze interactieve informatie-avond is er ruimte voor vragen.

Andre(liggend).jpeg
Schermafbeelding 2018-10-09 om 11.25.06.
bottom of page