top of page

Alfabet van de Opvoeding: V van Veerkracht


Alle kinderen zijn verschillend. Het ene kind lijkt huppelend door het leven te gaan, het andere kind is sneller uit het lood geslagen. Dit heeft te maken met de manier waarop een kind omgaat met stress en tegenslagen in het leven.

Veerkracht wordt omschreven als ‘het vermogen om in moeilijke omstandigheden verder te ontwikkelen door te blijven groeien en het leven positief uit te bouwen’.

Veerkracht wordt o.a. beïnvloed door het karakter van het kind, erfelijke factoren en de omgeving. Belangrijk, want dit heeft een effect op het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin van een kind.

Je kan veerkracht als ouder o.m. stimuleren door:

- in te spelen op de sociale vaardigheden van een kind. Een kind moet ruimte hebben om te vertellen over de eigen gevoelens;

- er onvoorwaardelijk te zijn voor het kind, zodat het zich ‘gedragen’ voelt;

- relativeringsvermogen en optimisme aan te scherpen;

- aandacht te hebben voor voldoende ontspanning;

- zelf het goede voorbeeld te geven rond het omgaan met (en reguleren van) stress.

bottom of page