top of page

Over bloemetjes en bijtjes


Er is geen startleeftijd waarbij je moet beginnen om je kinderen seksuele voorlichting te geven. Van jongsaf stellen kinderen vragen, zien ze intimiteit rondom hen, merken ze verschillen tussen lichamen en vallen veranderingen aan hun lichaam op. Het is niet altijd gemakkelijk om het met je kinderen hierover te hebben, maar het is belangrijk om seksualiteit als normaal gespreksonderwerp te hanteren om verschillende redenen:

  • Je begeleidt hen in hun seksuele ontwikkeling:

Dit gaat van het benoemen van lichaamsdelen en de verschillen tussen jongens en meisjes bij kleine kinderen tot het hen wegwijs maken in hun veranderende lichaam bij pubers. Ook het ontdekken van emotionele banden (vriendschappen en relaties) tellen hierin mee.

  • Je wijst hen de weg naar een gezonde en veilige seksualiteit.

Jongeren die seksualiteit niet al een taboe onderwerp beschouwen zijn vaak beter voorbereid op veilig vrijen en kennen opties rond anticonceptie. Als een gesprek hierrond heel moeilijk is, laat dan een folder ‘rondslingeren’, verwijs hen naar betrouwbare websites (vb. www.allesoverseks.be) of laat een andere vertrouwenspersoon (vb. huisarts) het met je tiener bespreken.

  • Je brengt hen normen en waarden bij.

Leer je kind welk gedrag oké is en welk gedrag niet. Leg ook uit waarom dat zo is. Op die manier leren ze grenzen van anderen te respecteren. Geef zelf steeds het goede voorbeeld door ook de grenzen die je kind aangeeft te volgen.

  • Je maakt hen weerbaar.

Eigen grenzen aangeven, ‘nee’ zeggen en voor zichzelf opkomen is een belangrijk onderdeel van de seksuele opvoeding. Kinderen moeten leren hoe ze moeten verwoorden wat ze niet fijn vinden of niet willen. Leer hen ook dat het oké is om hulp te vragen wanneer nodig en wie vertrouwenspersonen (kunnen) zijn, eventueel zelfs buiten het gezin.

Bron: Sensoa

bottom of page