top of page

Kinderboek laat kinderen en volwassenen stilstaan bij angsten


Dag Wim. Waarover gaat je boek?

Het boek gaat over angst hebben voor iets onbekends. In het boek hebben de mensen heel veel schrik. Ze zijn bang voor geklop op de deur, bang voor een ritselend geluid,... Daarom verstoppen ze zich. De vensterluiken worden dichtgeslagen en ze verstoppen zich in hun bed onder het deken. Maar het verhaal maakt duidelijk dat je niet altijd bang moet zijn. Er is vaak een verklaring voor de vreemde geluiden. In dit verhaal is het een klein meisje: maar er is niemand die het ziet...

Waarom schreef je het boek?

Ik heb mijn kinderen altijd al graag hun eigen boek willen geven. Het verhaal van 'Het meisje uit het bos' is de bezinningstekst van de doopviering van mijn dochtertje Lis. Ik werk in het asielcentrum van Arendonk en kom dus veel in contact met 'vreemdelingen'. Een gek woord eigenlijk... We gebruiken het woord alleen nog als we mensen met een andere taal of huidskleur bedoelen. Het woord heeft een negatieve bijklank gekregen en vandaag de dag zijn veel mensen bang voor dingen (en mensen die) ze niet kennen. Ik vond het in deze tijden wel gepast om hier even over te bezinnen.

Wil je een bepaalde boodschap verspreiden?

We lijken nogal vaak een snel oordeel te vellen over mensen die we niet kennen. Dat oordeel is dan vaak niet bijster positief. 'Het meisje uit het bos' nodigt uit om na te denken waarom je angstig bent. Stilstaan bij wat er achter zit. Door meer met elkaar te praten, elkaar te leren kennen kunnen er heel wat angsten worden overwonnen. Ik hoop dat het boek kinderen en volwassenen aanzet om na te denken over hun angsten en open te staan voor ontmoeting.

Voor welke doelgroep is het boek geschikt?

Het boek is perfect voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Maar je kan er plezier aan beleven tot 99 jaar! Op die leeftijd zal je wel weten dat je niet meer bang hoeft te zijn en kan je het boekje gerust aan de volgende generatie doorgeven. ;)


bottom of page