Niet aan Kind en Gezin verklappen


Hanne Luyten heeft drie kinderen. Het nest is vol, haar hart en de semi-verplichte monovolume ook. ‘Dit in schril contrast met de bankrekening en de ijskast’, zo schrijft ze.

Hanne neemt het moederschap zoals het komt, en gaat daarbij meer dan eens roemloos ten onder. Het ouderschap blijkt een geweldig ingewikkeld vraagstuk te zijn, met maar één gegeven: iedereen doet maar wat. Al blijken sommige ouders daar wat beter in te zijn dan andere. In haar boek #nietaankindengezinverklappen beschrijft Hanne haar flaters doodeerlijk. Spoiler alert: het slaagpercentage lijkt omgekeerd evenredig te zijn met het aantal kinderen die je krijgt. Dat verdient een interview.