Wat als je kind de lat te hoog legt?


Heel vaak is de oorzaak of verklaring van gedrag te vinden bij onze gedachten en gevoelens en dat is ook bij kinderen zo. Dat betekent dus ook dat werken aan hoe je denkt een effect zal hebben op hoe je je voelt en op wat je doet.

De gedachten of gevoelens die kinderen hebben zijn niet zozeer gebaseerd op objectieve feiten of de realiteit, maar op een interpretatie van een gebeurtenis of het gedrag van andere mensen. Het is vaak deze interpretatie van de werkelijkheid – hoe de situatie binnenkomt – die aanleiding geeft tot bepaald gedrag ('Ik denk dat ik het niet kan' zorgt voor een verminderde kans op een poging ondernemen).

<